RDW w Opocznie

Nawet pogoda, która nie do końca sprzyjała, nie zdołała ugasić zapału serc oazowiczów z rejonu Opoczno. W dniu wspólnoty uczestniczyło ok. 70 osób. Obecność osób z różnych parafii pozwoliła na wymianę doświadczeń oraz ubogacenie się nawzajem. Pierwszym punktem była katecheza wygłoszona przez ks. Piotra Nojka. Podczas niej zgłębialiśmy tajemnicę Krzyża, jednoczącego nas zarówno z Bogiem jak i z ludźmi oraz "Komunii".

Punktem szczytowym była Eucharystia, która stanowi źródło siły do głoszenia Zmartwychwstałego (oczywiście z pomocą Ducha Świętego dającego nam mądrość i odwagę). Przewodniczył jej ks. Piotr Giemza. Następnie udaliśmy się na spotkania w grupach, gdzie każdy mógł podzielić się swoimi przemyśleniami. Rozmawialiśmy na temat miłości we wspólnocie oraz sposobów na wzbogacenie jej poprzez talenty, jakie posiadamy. Ostatnim punktem była Agapa, w czasie której każdy mógł zjeść ciepły obiad i coś słodkiego. Z Bożym Błogosławieństwem oraz zapasem sił i entuzjazmu wracamy do swoich środowisk, by głosić Zmartwychwstałego!

 

Share

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci