Wielkanocne Uwielbienie

Zmartwychwstały Chrystus jest naszym umocnieniem w codziennej walce ze słabościami które sprowadzają nas na drogę grzechu. Jednocześnie napawa nas radością i sprawia, że chcemy uwielbiać Pana. W tym celu w Wielkanocny poniedziałek zgromadziliśmy się w parafii pod wezwaniem świętego Brata Alberta.

Share

To już piąty raz!

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie, Oazowicze, Rodziny Domowego Kościoła oraz członkowie wszystkich Wspólnot w naszej diecezji!
Już po raz piąty zapraszamy Was do wspólnego przeżywania radości ze Zmartwychwstania Chrystusa.
W Poniedziałek Wielkanocny, czyli 17 kwietnia, zapraszamy do parafii pw. św. Brata Alberta w Radomiu, gdzie będziemy z radością i mocą uwielbiać Zwycięzcę Śmierci.

Share

Wielkanoc 2017

„Jezus Chrystus, będąc wcieleniem miłosierdzia Bożego,
z miłości umarł na krzyżu
i zmartwychwstał ze względu na miłość.”

Papież Franciszek

 

 

 

Alleluja!
Radosne orędzie paschalne głosi, że nasz Pan,
który doświadczył odrzucenia, cierpienia,
niesprawiedliwego wyroku i śmierci – zmartwychwstał i żyje!
On wskazuje nam drogę jedyną i pewną – drogę miłości i miłosierdzia.
Drogę pewną i zwycięską, gdzie dobro zwycięża zło, miłość leczy rany
a serce otwiera się w darze przebaczania.
Życzymy by kontemplacja Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego
była źródłem głębokiego pokoju i braterskiej miłości.
Światło poranka wielkanocnego niech rozproszy wszelką ciemność,
obudzi nadzieję i radość nowego życia
w Duchu i mocy Zmartwychwstałego Pana.

Moderatorzy Diecezjalni:
ks. Grzegorz Lipiec
ks. Przemysław Wójcik
s. Anna Baćmaga

Para Diecezjalna:
Monika i Jarosław Kołodziejczykowie

Share

Wielki Czwartek

«Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował».
(J 13, 1)

Wielki Czwartek kieruje naszą uwagę do Wieczernika, gdzie nasz Pan w obecności apostołów ustanowił sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa. Każdego dnia dzięki posłudze kapłanów możemy doświadczać Bożego Miłosierdzia oraz rozwoju Bożego życia w nas i wokół nas. Wspólnoty parafialne formujące dzieci i młodzież, diakonie, kręgi Domowego Kocioła – żyją i rozwijają się dzięki wielkiemu zaangażowaniu, trosce, poświęcaniu czasu i serca wielu kapłanów.
Chcemy dziś w sposób szczególny dziękować dobremu Bogu za księdza moderatora Grzegorza Lipca i wszystkich kapłanów posługujących w Ruchu Światło-Życie. W gorącej modlitwie zawierzajmy ich kapłańską drogę opiece najczulszej z Matek. Prośmy dla nich o wzmocnienie sił fizycznych i duchowych, o obfite dary i łaski a nade wszystko radość z przyprowadzania wielu braci i sióstr do źródła Bożej Miłości.

Share

RDW - rejon Pionki

REJONOWY DZIEŃ WSPÓLNOTY

Kuczki, par. św. Józefa Oblubieńca NMP

22.04.2017 r.

 

9:30 – rozpoczęcie: zapalenia świecy oazy i przywitanie przybyłych
9:40 – zawiązanie wspólnoty
10:15 – przygotowanie do Mszy świętej
10:30 – Msza święta
12:00 – spotkanie w grupach dla ODB i OND
12:00 – spotkanie dla ONŻ i ODK wraz z koncertem i świadectwami zespołu: „Prosto z Mostu"
13:20 – agapa
14:00 – błogosławieństwo i rozesłanie

Share

Umocnieni w drodze

W ostatni weekend przed Wielkim Tygodniem odbyła się weryfikacja tegorocznych uczestników KODA i KAMuzO. Był to czas sprawdzenia naszej wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim czas wspólnego spotkania z Bogiem. W piątkowy wieczór braliśmy udział w Drodze Krzyżowej ulicami Pionek, by wśród ciszy i rozważań współuczestniczyć w Tajemnicy Cierpienia Jezusa.

Share

Więcej artykułów…

  1. Misterium Męki Pańskiej w Opocznie
  2. Weryfikacja KODA i KAMuzO
  3. Prima Aprilis z DiaMuz
  4. Gotowi, by ewangelizować!

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci