Relacja Filmowa z Powakacyjnego Dnia Wspólnoty

Share

Spotkanie odpowiedzialnych za Ruch z Pasterzem Diecezji

         Tradycyjnie w marcu odbywa się Zjazd Moderatorów i poprzedzające go spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności. Wielki Post to też czas spotkania Kręgu Diecezjalnego. Po raz pierwszy spotkanie tych trzech gremiów odbyło się razem. Miało to miejsce 28 lutego br. w budynku Kurii Diecezjalnej w Radomiu.

         Spotkanie rozpoczęło się w refektarzu kurialnym kolacją o godz. 19.00. Po niej uczestnicy: księża, siostry zakonne, małżonkowie Domowego Kościoła, alumni i animatorzy młodzieży przeszli do sali konferencyjnej, by o 19.45 rozpocząć swe obrady. Wtedy też powitano przybyłego Gościa – Pasterza Diecezji, bp. Zygmunta Zimowskiego. Słowa powitania wypowiedziała Para Diecezjalna pp. Ewa i Tomasz Czyżowie. Następnie Moderator Diecezjalny ks. Albert Warso przedstawił Pasterzowi obecnych na spotkaniu. Ksiądz Biskup podziękował za słowa powitania i skierował do zebranych swe słowo. Mówił o zadaniach, jakie czekają Ruch Światło-Życie w Kościele Radomskim. Powiedział też m.in. „Cieszę się, że Ruch Światło-Życie jest tak mocno i głęboko obecny w naszej diecezji. A od waszej postawy zależy, jakie będzie przynosił owoce”. Następnie Pasterz Diecezji podziękował ks. Albertowi Warso za prawie pięcioletnią posługę Moderatora Diecezjalnego i poinformował, że po podjęciu przez niego innych obowiązków nowym moderatorem zostanie mianowany ks. Grzegorz Lipiec.

         W dalszej części spotkania Moderator Diecezjalny ks. Albert Warso prosił poszczególnych moderatorów rejonowych o krótkie sprawozdania z prac w rejonach i o informacje na temat planowanych Rejonowych Dni Wspólnoty. Z kolei na temat prac w rejonach Domowego Kościoła mówiły poszczególne pary rejonowe. Ks. Albert podsumował też minione wydarzenia, zatrzymując się dłużej nad XXXIII Kongregacją Odpowiedzialnych na Jasnej Górze i nad KODA Io. Następnie prosił ks. Konrada Wójcika o podsumowanie tegorocznego KAMUZO. Raz jeszcze zachęcono wszystkich do włączania się do diakonii w naszej diecezji. Dalszą część spotkania zajęło planowanie turnusów wakacyjnych i informacje z tym związane.

         Całość zakończyła się śpiewem Apelu Jasnogórskiego, prowadzoną przez Pasterza Diecezji modlitwą o beatyfikację Sł. B. ks. Franciszka Blachnickiego i biskupim błogosławieństwem. Niech ono wspiera cały Ruch Światło-Życie w trudzie dążenia do świętości i w czynieniu Kościoła Radomskiego prawdziwą wspólnotą uczniów Chrystusa.

 

Red.

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci