Wielkanoc 2017

„Jezus Chrystus, będąc wcieleniem miłosierdzia Bożego,
z miłości umarł na krzyżu
i zmartwychwstał ze względu na miłość.”

Papież Franciszek

 

 

 

Alleluja!
Radosne orędzie paschalne głosi, że nasz Pan,
który doświadczył odrzucenia, cierpienia,
niesprawiedliwego wyroku i śmierci – zmartwychwstał i żyje!
On wskazuje nam drogę jedyną i pewną – drogę miłości i miłosierdzia.
Drogę pewną i zwycięską, gdzie dobro zwycięża zło, miłość leczy rany
a serce otwiera się w darze przebaczania.
Życzymy by kontemplacja Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego
była źródłem głębokiego pokoju i braterskiej miłości.
Światło poranka wielkanocnego niech rozproszy wszelką ciemność,
obudzi nadzieję i radość nowego życia
w Duchu i mocy Zmartwychwstałego Pana.

Moderatorzy Diecezjalni:
ks. Grzegorz Lipiec
ks. Przemysław Wójcik
s. Anna Baćmaga

Para Diecezjalna:
Monika i Jarosław Kołodziejczykowie

Share

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci