Wielki Czwartek

«Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował».
(J 13, 1)

Wielki Czwartek kieruje naszą uwagę do Wieczernika, gdzie nasz Pan w obecności apostołów ustanowił sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa. Każdego dnia dzięki posłudze kapłanów możemy doświadczać Bożego Miłosierdzia oraz rozwoju Bożego życia w nas i wokół nas. Wspólnoty parafialne formujące dzieci i młodzież, diakonie, kręgi Domowego Kocioła – żyją i rozwijają się dzięki wielkiemu zaangażowaniu, trosce, poświęcaniu czasu i serca wielu kapłanów.
Chcemy dziś w sposób szczególny dziękować dobremu Bogu za księdza moderatora Grzegorza Lipca i wszystkich kapłanów posługujących w Ruchu Światło-Życie. W gorącej modlitwie zawierzajmy ich kapłańską drogę opiece najczulszej z Matek. Prośmy dla nich o wzmocnienie sił fizycznych i duchowych, o obfite dary i łaski a nade wszystko radość z przyprowadzania wielu braci i sióstr do źródła Bożej Miłości.

Share

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci