Wielkanocne Uwielbienie

Zmartwychwstały Chrystus jest naszym umocnieniem w codziennej walce ze słabościami które sprowadzają nas na drogę grzechu. Jednocześnie napawa nas radością i sprawia, że chcemy uwielbiać Pana. W tym celu w Wielkanocny poniedziałek zgromadziliśmy się w parafii pod wezwaniem świętego Brata Alberta.

Zjednoczeni w geście adoracji żywego Boga ukrytego w Najświętszym Sakramencie składaliśmy szczere dziękczynienie Ojcu za otrzymane łaski, zaangażowanie w ludzkie życie, a przede wszystkim za nieogarnioną i bezinteresowną miłość do człowieka. Diakonia muzyczna spełniła ważną rolę w upięknieniu naszego radosnego spotkania wspaniałym śpiewem i majestatyczną grą na instrumentach ku Bożej chwale. Na ustach wszystkich zebranych widniał szczery uśmiech. Nic dziwnego, Chrystus prawdziwie zmartwychwstał - weselmy się. Alleluja!

Share

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci