Cele i zadania

Nasza Diakonia chce przede wszystkim szerzyć to piękne dzieło, jakim jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Dzięki modlitwie i konkretnym działaniom, jakie podejmujemy, chcemy przeciwstawiać się wszystkiemu, co uwłacza ludzkiej godności, a takim problemem jest zdecydowanie alkoholizm. Czujemy się współodpowiedzialni za zwalczanie problemu alkoholowego w naszej ojczyźnie. Może się to stać tylko przez abstynencję, która jest darem dla tych, którzy nie potrafią wyzwolić się o własnych siłach. Chcemy więc robić wszystko, aby jak najwięcej ludzi podjęło abstynencję służąc w ten sposób bliźnim.


 W roku Jubileuszu 30 lecia KWC udało nam się zrealizować:

-   aktualizacja strony internetowej,

-   ankieta o KWC,

-   artykuł do „Gościa Niedzielnego” – kwiecień 2009 r.,

-   artykuł do miesięcznika „Czeka Nas Droga” – maj 2009 r.,

-   NADZWYCZAJNE Spotkanie Formacyjne - wtorek 14.06.2009 r. godz. 15.00.

Wspólne spotkanie z gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie 14.06.2009 r. 16.00,

-   nagranie audycji do Radia Plus 14.06.2009 r.,

-   przygotowanie scenek wprowadzających do wakacyjnych spotkań o KWC,

-   opracowanie i wydanie w formie biuletynu kompendium wiedzy dla animatorów

pt.”ABC Krucjaty Wyzwolenia Człowieka" - 12.06.2009 r. Odpowiedzialni:

Ks.Darek, Maciek, Ania,

-   przeprowadzenie spotkań o KWC na wszystkich turnusach wakacyjnych /od Ist./,

-   ewangelizacja i prezentacja KWC na Pieszej Pielgrzymce Trzeźwościowej do

Niepokalanowa 25.06-30.06 2009 r. – Ks.Darek i Paweł S.

-   "Krucjata" na pielgrzymce do Częstochowy - Ks.Darek, Paweł,

Natalia, Mikołaj, Maciek oraz we współpracy z diakonią życia – Wiola.

 

Nasze plany na rok formacyjny 2009/2010

-   codzienna Modlitwa o dynamiczny rozwój KWC oraz Diakonii Wyzwolenia,

-   uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach na Eucharystii w parafii św. Rodziny

w Radomiu /25 każdego miesiąca o godz.18.00/

-   prowadzenie miesięcznych spotkań KWC w Parafii św.Józefa w Radomiu

/os.Młodzianów/godz.19.00

-    praca nad konspektem spotkania dotyczącego KWC skierowanego do uczestników tegorocznego KODA. Odpowiedzialni: Karolina Petrzak, Ania Purgał, Przemek Sałek,

-    opracowanie oddzielnych konspektów spotkań dot. KWC dla różnych stopni oazy młodzieżowej oraz inny dla Domowego Kościoła,

-    opracowanie przedstawienia naszej diakonii (sposób działania, zadania itp.) w formie prezentacji multimedialnej - Mikołaj Kamiński,

-    pomoc w organizowaniu spotkań dot. KWC na turnusach oaz wakacyjnych 2010 r.

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci