Pobierz całą gazetkę tutaj

Dobry biskup Jan

Dobry biskup Jan

                Październikowy wieczór -18 dnia tego miesiąca w 2001 r. w okolicach Białobrzegów ,w miejscowości Siekluki zginął biskup Radomski Jan Chrapek. Wiele powiedziano i napisano o naszy zmarłym Pasterzu..Dla nas pozostanie na zawsze Dobrym Pasterzem-takim właśnie pamiętamy z Apeli Młodych,takim z pielgrzymki ,ze spotkań parafialnych .Mówił,że młodzi są wspaniali. !

A o przygotowaniach i przebiegu papieskich pielgrzymek ,(które współorganizował)mógł mówić godzinami…w 2001 przybył do nas na KODA-sprawował Eucharystię i wygłosił Słowo Bożę.Zjadł z nami obiad a potem długo ,długo opowiadał …Mówił o sowich kontaktach ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim i ks.Wojciechem Danielskim. Opowiadał o pierwszych oazach i o podręcznikach ,których był współautorem. Na koniec Apeli Młodych dał nam-oazie- Ewangeliarz.Będzie on szczególną pamiątką ,ale i zadaniem ,by zgłębiać Boże Słowo.

                Modlimy  się o wieczne szczęście dla Zmarłego Biskupa .Niech Najwyższy Pasterz dołączy go go grona Świętych Pasterzy. Mszę świętą w niedzielę 19 października sprawować będziemy  intencji śp.bp.Jana Chrapka.

Siostro Dziękujemy CI!

Siostro Dziękujemy CI!

                Zgromadzenie Sióstr Służek przeżywa swój Jubileusz. Włączamy się więc i my wy to dziękczynienie i świętowanie Sióstr. Myślimy o wszystkich moderatorkach ze Zgromadzenia Sióstr Służek.Naszą wdzięczność składamy na ręce naszych Moderatorek diecezjalnych :matki Danuty Wróbel ,s. Haliny Włodarskiej , s.Danuty Pomykał ,s.Małgorzaty Seligi i s.Bożeny Adach.

                Jubileusz ,to najpierw wdzięczność –wdzięczność za Waszą obecność ,za Wasze modlitwy,za często cichą i drugo planową posługę-wiecie o niej często tylko Wy i Pan Bóg ,za wszystkie rozmowy,uśmiechy, podniesienia na duchu ,dodanie otuchy. Za trud wychowania nas, za śiadectwo życia i matczyna miłość.Za tyle jeszcze innych spraw –chyba tylko serca umieją dziękować !

                Jubileusz ,to też życzenia .Niech więc Najwyższy Pan który Was wybrał ,powołał i posyła dodaje Wam sił i mocy.Niech Niepokalana- Pierwsza Służka prowadzi Was z każdym dniem bardziej ku dojrzałości chrześcijańskiej .Bądźcie takie jak Maryja!

                Jubileusz ,to też zadanie dla nas:tak ,pamiętamy i obiecujemy modlitwy!

Totus Tuus

Totus Tuus

                Szczególnym nauczycielem prawdziwej pobożności Maryjnej jest dla nas Jan Paweł  II. Zawierzył Jej całe swe życie,pielgrzymuje do Jej sanktuariów ,potrafi długo klęczeć i jak dziecko wtulać się w Jej ramiona… Wreszcie na Jej wzór kształtuje swe życie.    

                Jubileuszowa refleksja z okazji rocznicy pontyfikatu przywaołuje na myś tak wiele sytuacji, w których było widać jasno owoce i sens papieskiego całkowitego oddania się Maryi.Człowiek jest wielki wtedy,gdy  współpracuje z łaską Bożą,wtedy,gdy na wzór Niepokalanej zgadza się z wolą Bożą.

                Dwadzieścia pięć lat temu kard. Stefan Wyszyński przyrzekł w naszym imieniu papieżowi ,że kolana będą wygniatały kamienie podczas modlitwy w intencji Jana Pawła II.Tak! Możemy pomagać Ojcu Świętemu! Pomagajmy Mu na kolanach i z różańcem w ręku- niech to będzie Jubileuszowy Dar dla Papieża-Polaka.

                Kochani Oazowicze ,jako biskup Krakowa  starałem się was wspierać swą obecnością ,a jako biskup Rzymu nieustannie jestem z wami w moich modlitwach i serdecznych myślach.Umiłowanie Eucharystii i Biblii niech zawsze rzuca Boże światło na drogi Waszego Życia.

Jan Paweł II ,18 VIII 2002r.

 

Refleksje po Zawierzeniu w Krościenku

Refleksje po Zawierzeniu w Krościenku

                Piękna była pogoda 27 września ,a wydawało się że nas zmoczy… Ale przecież to była sobota-dzień Matki Bożej! Było nas 430 0sób-Rucu diecezji Radomskiej w Krościenku.Meldunek-kluczem parafialnym w Wieczerniku. Wędrowanie do grobu i modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego ks.Franciszka Blachnickiego .Centrum dnia –Eucharystia w Wieczerniku pod przewodnictwem bp.Stefana Siczka . Ksiądz biskup mówił: Ta pielgrzymka jest powrotem do matecznika ,do kołyski ,albo lepiej powiedzmy: do źródła.

                Po agapie wszyscy zebrali się wokół Figury Niepokalanej Matki Kościoła,by wraz z Nią  wsłuchiwać się w słowo Boże. Szczególnej wagi świadectwo skierował do zebranych ks.prał.Wiesław Wilk z Sandomierza którego Pan Bóg postawił 30 lat temu w Krościenku i którego też postawił na ówczesnej drodze kard.Karola Wojtyły na uroczystościach zawierzenia Ruchu Maryi. Po tym piękny świadectwie moderator diecezjalny ks.Albert Warso wprowadził wszystkich zebranych w Akt Oddania .Mówił  m.in.: Zawierzamy Maryi dzieło oazy, Zawierzamy Jej Ruch Światło-Życie w naszej diecezji.Oddajemy Jej posługę moderatorów ,animatorów i wszystkich podejmujących posługę w diakoniach. W Jej mateczne dłonie,które sa najpewniejsza gwarancją wychowania Nowego Człowieka ,zawierzamy wszystkich tworzących Ruch Światło-Życie w naszej diecezji i nas samych prosząc ,byśmy każdego dnia na nowo „brali ją do siebie” bo przecież my jesteśmy Jej dziećmi ,a ona naszą Matką(…)Podobnie więc jak sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki trzydzieści lat temu prosił Krakowskiego kardynała o przewodniczenia Aktowi Oddania ,tak i ja dziś proszę Księdza Biskupa ,aby jako następca Apostołów i nasz Pasterz przewodniczył nam w tym Akcie. Następnie wszyscy odczytali głośno tekst Aktu Konstytuowanego Ruchu. Na koniec ks.biskup dodał : Ruch Światło-Życie w Diecezji Radomskiej zawierzamy!  Pod tekstem Aktu swoje podpisy złożyli :ks.biskup ,ks. Prał.Wieslaw Wilk , ks. Kanclerz Marek Fituch , kolejni moderatorzy diecezjalni ks.Roman Adamczyk , ks.Maciej Korczynski i ks.Albert Warso ; s.Bożena Adach , kolejne pary animatorskie DK pp. Krystyna i Józef Wojcieszakowie ,pp.Bernadeta i Krzysztof Kudasowie, pp. Elżbieta i Józef Brzescy .

                Tyle faktów…Ale niech ten Akt będzie w nas żywy! Niech nie stanie się tylko wspomnieniem ,tekstem ,akcją ,ale niech żyje w nas-oddaliśmy Maryi wszystko! Wielką moc ma to zawierzenie! Wierzymy, iż ten Akt będzie przynosił owoce-będzie je widać! Tak ,wierzymy!

Nasza Modlitwa z Maryją

Nasza Modlitwa z Maryją

                Rozważając w październiku drugi drogowskaz stawiamy sobie konkretne pytania o miejsce Maryi w naszym życiu. Nie może Ona stać się tylko celem pięknych i wzniosłych wezwań .Ona jest wzorem  Nowego Człowieka . Do Niej mamy się upodobnić . Na Jej wzór mamy kształtować  i formować siebie.W niej widać chrześcijańska doskonałość .W tym miesiącu pochylajmy się nad następującymi tekstami:

-Łk 1 ,26-38   -Maryja słuchająca i przyjmująca wolę Boga

-Łk 1 ,39-56 – Maryja niosąca pomoc i wielbiąca Pana   

-Łk 2,1-7      -Maryja dająca światu Chrystusa

-Łk 2, 22 -24 – Maryja ofiarująca

-J2,1-11          -Maryja prosząca za nami

-J 18,25-27     -Maryja stojąca pod Krzyżem .

Pytania do Namiotu Spotkania :

-kim jest dla mnie Maryja ?

-Jak wygląda moje oddanie się Niepokalanej każdego dnia ?

-Czy razem z Nią rozważam w różańcu tajemnice zbawienia ?

-Czy i jak naśladuję Ją w posłuszeństwie  słowu ,służbie i wiernym wypełnianiu woli Bożej?

-W jaki sposób mogę powierzyć się Maryi i w jakich szczególnie dziedzinach życia Ją naśladować ?

Niektóre z zadań stojących przed nami:

-Wpatrywać się w Maryję,jej oczami oglądać świat,(pytać siebie :co by Ona w mojej sytuacji zrobila?)

-Modlić się na różańcu świętym medytując życie i postawę Maryi

-Wzorować się na Maryi w sposobie życia postępowania , zachowania ,ubierania.

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci