Słuchać Pana

„Słuchać Pana” –
hasło nowego roku formacyjnego

 

         Podobno dla około 75% czytelników decydującym elementem przy postanowieniu o przeczytaniu danego artykułu jest dobry wstęp. Mam nadzieję, że w tym przypadku każdy z nas w 100% zapozna się z tym tekstem! Dlatego, że tematem będzie nowe hasło roku. Postaram się to zrobić w sposób prosty, zwięzły i oby ciekawy.

 

Ewangelizacja razy 3

            Przez ostatnie trzy lata przypominaliśmy sobie, że jesteśmy ruchem ewangelizacyjnym. „Idźcie i głoście”, „Czyńcie uczniów” i „Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów” – te hasła zapraszały nas do odważnego głoszenia Jezusa Chrystusa. Czyżby nowe hasło nakazywało nam zmienienie kierunku? Oczywiście, że nie! Ks. Adam Wodarczyk podczas ostatniej Kongregacji Odpowiedzialnych mówił: „I oto przychodzi kolejny temat roku: Słuchać Pana. Czyżby miało nastąpić wycofanie, ucieczka od świata? Czyżby wezwanie do samotnej kontemplacji słowa Pana we wspólnotach? W żadnym razie. Słowo to jest pogłębieniem rzeczywistości, którą podejmujemy w ewangelizacji, w głoszeniu Słowa Bożego”. Słowo, które usłyszymy, ma nas napełniać i przemieniać. Napełnieni Słowem Pana będziemy mogli głosić Dobrą Nowinę i wtedy nasza ewangelizacja będzie przynajmniej trzy razy mocniejsza – mocą Zmartwychwstałego.

 

Charyzmat Ruchu Światło-Życie

            Poprzez przynależenie do Ruchu jesteśmy wezwani do odnawiania Kościoła. Mamy rozprzestrzeniać w świecie charyzmat „światło-życie”, który pokazuje jedność pomiędzy przyjmowaniem Słowa Pana i przełożeniem Go na konkret życia. W ten sposób kształtujemy w sobie Nowego Człowieka, a dzięki temu inni pociągnięci przykładem naszego życia wiarą będą odnajdywać Chrystusa.

 

Wzory

            Nie chodzi o matematyczne wzory, lecz te, które dał nam poznać Bóg na kartach Pisma Świętego. Starajmy się być jak prorok Samuel, stawać przed Panem na jego wzór i mówić: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. Dopiero wtedy będziemy mogli realizować Boże dzieła. Musimy wiedzieć, że postawa wsłuchania się w Słowa Pana jest szczególnym wezwaniem. Nie możemy chcieć zwyciężać potęgą własnego rozumu. Na wzór wojska Gedeona zwyciężajmy w imię Pana! Pismo Święte jest pełne ludzi, których powoływał Bóg. Szukał i wybierał według serca, nie zaś według ambicji, intelektu danej osoby. Odkrywajmy postacie, które w historii zbawienia odgrywały ważną rolę i bierzmy z nich przykład.

 

Ad Christum Redemptorem bis

            Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki w odpowiedzi na modlitwę wypowiedzianą przez Jana Pawła II na ówczesnym Placu Zwycięstwa w Warszawie ułożył Plan Wielkiej Ewangelizacji. Plan ten wpisał się także w prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego, aby Kościół w Polsce przygotował się przez różne dzieła do 600-lecia obecności obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Miał trzy etapy rozłożone na trzy lata: Modlitwa – Niech zstąpi Duch Twój i odnowi obliczę ziemi; Ewangelizacja – głoszenie imienia Jezusa podczas rekolekcji ewangelizacyjnych; Głoszenie Ewangelii wyzwolenia – świadczenia wyzwalającej mocy Bożej poprzez dzieło KWC. Dziś ten plan sprzed 30 lat musimy odczytywać na nowo. Ks. F. Blachnicki wyznaczył ten plan przed konkretnym wydarzeniem, jakim była rocznica obecności obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Dzisiaj takim wydarzeniem dla nas ma być symboliczny rok 2033, kiedy będziemy wspominać tajemnicę odkupienia. „Mamy zatem misję: Ad Christum Redemptorem II, wezwanie do kontemplacji Słowa Pana i do budowania siły naszych diakonii” – podsumował ks. Adam Wodarczyk wizję powtórnego wykorzystania planu wielkiej ewangelizacji.

20%

             W formacji Ruchu Światło-Życie bardzo ważnym elementem jest Namiot Spotkania. To poprzez praktykowanie Namiotu Spotkania możemy słuchać tego, co mówi Bóg. Przeglądając stronę internetową oaza.pl natrafiłem na kilka krytycznych komentarzy. Jedna z osób twierdzi, że regularną praktykę modlitwy w postaci Namiotu Spotkania prowadzi tylko 20% oazowiczów. Nie wiem czy to jest prawda. Jednak jeśli ta forma modlitwy nie będzie przez nas praktykowana, to „Słuchanie Pana” pozostanie tylko piękną utopią, której nikt z nas nie zrealizuje.

 

Kształtowanie

            Biskup Henryk Tomasik w jednym z kazań do młodzieży pytał ile czasu poświęca młody człowiek na lekturę Pisma Świętego. Potem pytał o czas poświęcany na oglądanie telewizji... Pewnie dużo osób odpowiadając na te pytania stwierdzi, że zdecydowanie więcej uwagi poświęca oglądaniu telewizji. Jednak pamiętajmy, że to, czemu poświęcamy swój czas, kształtuje nas i wychowuje... oby to było Słowo Pana!     

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci