Pobierz całą gazetkę tutaj

Słowo Moderatora - Numer 75

Stanisław Wyspiański w swoim wierszu Niepokalana, zapisał takie oto słowa:

 

…Niepokalana Królowa, bądź pochwalona, bądź zdrowa!
W błękitach, w gwiazd zawierusze królujesz,
Pani Słoneczna, Niepokalana, Ty wieczna…

 

         Od wieków artyści, pisarze, poeci mówili i pisali o Matce Bożej. Spośród ich dzieł, jedne z pewnością nas zachwycają i wprowadzają w podniosły nastrój, inne wzruszają, jeszcze inne wprawiają w zadumę czy wręcz w zakłopotanie. Ale jest coś co ich łączy, a mianowicie głęboka wiara w Boże Macierzyństwo Maryi, swoista kontemplacja Tajemnicy Bożej Rodzicielki.

Od redakcji - Numer 75

„Czynić uczniów przez liturgię” – liturgia staje się dla nas miejscem pozyskiwania nowych osób dla Chrystusa.

Listopadowa Szkoła Animatora

Jeszcze tylko parę godzin, długa podróż pociągiem, a potem chłód listopadowego wieczoru, śnieg…. Taki był mój początek Szkoły Animatora. Kiedy już weszłam do Betanii, czułam się po prostu szczęśliwa.

Szkoła Animatora rozpoczęła się jak zwykle Mszą Świętą, podczas której usłyszałam o wyrzucaniu przekupniów ze świątyni. Ks. Tomasz Herc mówił o sakramencie pokuty, zwracając uwagę, na to, że powinniśmy zadbać o czystość naszych dusz. Potem była kolacja i spotkania poszczególnych diakonii. Właściwie to dopiero na spotkanie diakonii dane mi było przyjechać, tym bardziej więc ucieszyły mnie uśmiechnięte, znajome twarze ludzi, którzy pragną się formować i razem podążać za Chrystusem. Zwieńczeniem dnia była adoracja Najświętszego Sakramentu, przygotowana przez diakonię ewangelizacji. To był czas naszego osobistego spotkania z Chrystusem i rozmyślania nad własną posługą animatorską. Potem  mieliśmy możliwość porozmawiania z przyjaciółmi.

Listopadowa Oaza Modlitwy w Duchu Synodu Diecezjalnego

To już trzecia Oaza Modlitwy w tym roku szkolnym. Do Betanii przybyło nas około 80 osób. Nasze weekendowe rekolekcje rozpoczęliśmy wspólną Eucharystią, podczas której słowo Boże wygłosił nasz ksiądz moderator Grzegorz Lipiec. Podczas kazania dowiedzieliśmy się o tym, jak ważne jest odprawianie pierwszych piątków miesiąca oraz jak wiele możemy otrzymać od Pana dzięki właściwemu ich przeżywaniu. Gdy już posililiśmy nasze serca i dusze, nadszedł czas na dostarczenie pokarmu naszym żołądkom. Gdy byliśmy syci już pod każdym względem, przyszedł czas na to, by się ze sobą poprzyjaźnić. Na zakończenie dnia wszyscy udaliśmy się na modlitwy wieczorne, podczas których odmawialiśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i wysłuchaliśmy konferencji o sakramencie pokuty.

Wywiad z ks. Romanem Adamczykiem

Boże Narodzenie w nas…

 

 Święta Bożego Narodzenia to jedne z najważniejszych świąt w roku. Dla nas chrześcijan mają one szczególne znaczenie. O tym, jak ten wyjątkowy czas przeżywał w dzieciństwie i jak przeżywa teraz opowie ks. Roman Adamczyk, wieloletni Moderator Ruchu Światło – Życie Diecezji Radomskiej, obecnie proboszcz parafii Zakrzew.

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci