Pobierz całą gazetkę tutaj

Słowo Moderatora - Numer 76

„Jesteśmy podobni do pielgrzymów, których nie męczy wędrówka przez pustynię,

ponieważ ich serca zamieszkały już w Świętym Mieście”

Antonie de Saint-Exupery

 

         Ostatni dzień roku 2008 był dla nas okazją do dziękowania Bogu za dary otrzymane z Jego ręki. Zapewne jest w nas świadomość jak wielkie rzeczy Pan zdziałał i działa wśród nas i nigdy dość dziękowania Mu za nie.

Rozmowa z ks. bp. Edwardem Materskim

W naszym miesięczniku przedstawiamy wywiad z ks. bp. Edwardem Materskim, pierwszym Pasterzem naszej Diecezji. Spotkaliśmy się z nim 17 grudnia 2008 r., kilka dni przed uroczystą Mszą Świętą sprawowaną w 40. rocznicę święceń biskupich. Wiele naszych parafii zostało utworzonych przez Biskupa Edwarda. Mamy nadzieję, że pytaliśmy o to, o co i Wy byście pytali wielką Postać naszego Kościoła diecezjalnego.

Temat miesiąca: Katechumenat – szkoła uczniów Chrystusa

         Witam w kolejnym miesiącu wspólnej pracy formacyjnej. Tym razem zatrzymamy się nad tematem katechumenatu. Pierwotnie pod tym pojęciem rozumiano czas przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu. W Ruchu Światło-Życie spotykamy się dodatkowo z pojęciem deuterokatechumenatu. Pytanie rodzi się jedno – o co tu tak naprawdę chodzi? Jakie znaczenie ma tzw. katechumenat dla życia katolika? Czy w ogóle może mieć jakieś znaczenie?

Wychowanie chrześcijanina – nowego człowieka

 

 

Chrześcijaństwo należy w sobie rozwijać. Nikt nie rodzi się w pełni dojrzałym chrześcijaninem, lecz każdy powinien do tej dojrzałości dążyć. Pierwszymi chrześcijanami byli Apostołowie. Mieli oni swoje wady i zalety, byli prostymi ludźmi, niewykształconymi, ubogimi, a jednak zdobyli się na to, aby iść za Chrystusem. Ten jeden, wydawałoby się prosty wybór, świadczył o ich wielkiej odwadze, oddaniu się woli Bożej. Uczniowie Chrystusa podążali za Nim wszędzie, słuchali Jego nauk, a przede wszystkim byli Mu posłuszni. Wielu rzeczy nie rozumieli, jednak zawsze z ufnością wykonywali Jego polecenia, jak chociażby nad Jeziorem Genezaret, kiedy  Piotr miał zarzucić sieci na połów (Łk 5, 4-11). Nie rozumieli wszystkiego, co do nich mówił (J 16, 16-18), jednak ich wiara była silniejsza od rozumu. Wspólnota uczniów Chrystusa to także wspólnota modląca się (Dz 1, 12-14), która po Wniebowstąpieniu nie zapomniała o swoim Zbawcy, lecz szukała z Nim kontaktu poprzez modlitwę w zgromadzeniach Kościoła.

SPOTKANIE OPŁATKOWE ANIMATORÓW DOMOWEGO KOŚCIOŁA GAŁĘZI RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE

W dniu 4 stycznia 2009 r. odbyło się spotkanie opłatkowe odpowiedzialnych Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy animatorzy DK diecezji radomskiej. Było nas około 100 par małżeńskich, oraz moderatorzy diecezjalni: ks. Grzegorz Lipiec, ks. Maciej Korczyński i s. Ewa Janek.

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci