Pobierz całą gazetkę tutaj

Słowo Moderatora

     Po raz kolejny rozpoczynamy Wielki Post. Czas na głębszą refleksję nad sobą i relacją z Chrystusem. Jest to również okazja do uświadomienia sobie na nowo Bożej miłości do grzesznika, którym jest każdy z nas. Jak co roku sypiemy popiół na nasze głowy. Popiół jest obrazem ułomności i przemijania człowieka, znakiem skruchy, żałoby i pokuty. Wielki Post ma być czasem niezwykłym, bo ma doprowadzić nas do radości Zmartwychwstania. Poprzez refleksję nad swoim życiem, rozważanie Męki i Śmierci Jezusa Chrystusa, przez modlitwę, wyrzeczenia i uczynki miłosierdzia mamy szansę odnowić nasze życie, nasz związek z Bogiem i ludźmi. Zapewne będą owoce jeśli zgodzimy się na pewien trud.

 

Wywiad z Jakubem Zającem – animatorem Ruchu Światło-Życie Diecezji Łódzkiej

Walentynki – 14 lutego, dzień zakochanych.
Kleryk i animator postanowili pojechać do Bełchatowa. Dziwne? Jeśli nawet, to trudno. W bełchatowskiej dyskotece „Manhattan” – jednej z największej w tej części Polski - Diakonia Ewangelizacji zorganizowała nieprzeciętną inicjatywę.


Za barem oazowiczki sprzedawały colę – nikt tam nie znalazł alkoholu, którego z resztą za bardzo nie szukano. Długo zastanawiałem się w jaki sposób można zapełnić dyskotekę trzykrotnie większą od G2? Okazuje się, że sama się zapełniła – ludzie zjechali z Łodzi, Warszawy, Krakowa, Lublina, Białegostoku, Katowic i… Radomia (najskromniej, bo tylko 2 osoby). Najgorsze statystyki podają, że tamtej nocy bawiło się na imprezie pt. „dla Ciebie Adonai” 1700(!) osób. 

 

ORDR w Księżomierzu

     W dniach od 11 do 15 lutego 2009 r. w domu rekolekcyjnym przy Sanktuarium Matki Bożej w Księżomierzu w Archidiecezji Lubelskiej odbyła się sesja ORDR I st. (Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnych), w której mieliśmy laskę uczestniczenia. Moderatorem był ks. Marek Maj, moderator diecezjalny DK, a sesję prowadzili Elżbieta Kozyra oraz Danuta i Andrzej Bartosikowie, para filialna
filii krakowskiej. 

Symbole chrześcijańskie

     Prosząc przypadkowego katolika obecnego na Mszy Świętej o wymienienie niektórych symboli związanych z religią chrześcijańską, podaje krzyż, czasem rybę i … No właśnie bardzo często na tym odpowiedź się kończy. A przecież dla Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa były one niezwykle ważne. W czasie przygotowania do przyjęcia sakramentu Chrztu św. katechumeni poznawali prawdy wiary i symbole chrześcijańskie. Stały się one znakiem rozpoznawczym wyznawców Chrystusa, którym często groziły prześladowania i represje ze strony władz rzymskich. Poniżej możemy poznać znaczenie niektórych z nich, chociaż ich liczba jest zdecydowanie większa. 

 

Rodzina jako wspólnota

     „Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? (...) Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.” (Mt 19,4-6) Tak więc dzieci przychodząc na świat stają się członkami tego „ciała”. Tak powstaje rodzina – doskonałe połączenie tego, co od Boga i od ciała. W ten sposób Pan Bóg czyni na naszych oczach wielki cud, którego wielu ludzi już nie dostrzega.

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci