Pobierz całą gazetkę tutaj

Słowo Moderatora - Wrzesień 2009

„Czynić uczniów ze wszystkich narodów” – to kolejny temat roku związany z ewangelizacją. Przyzwyczailiśmy się do tego, że misje, ewangelizacja, to gdzieś „tam”, daleko w Afryce, Azji, na krańcu świata. Dzisiaj coraz częściej uświadamiamy sobie, że dla większości z nas, te „krańce świata” są już „tutaj”. To ochrzczeni, których trzeba ewangelizować.

         Czym jest ewangelizacja? Gdy zadałem sobie to pytanie, przyszedł mi do głowy cytat z adhortacji Evangelii nuntiandi. Papież Paweł VI pisał: „Ewangelizacja to pokazywanie Chrystusa Pana tym, którzy Go nie znają”. Ważne jest to słowo „pokazywanie”, bo pokazywać Jezusa można na różne sposoby i o to chodzi. Pokazuję Go swoim życiem, mogę mówić co zrobił dla wszystkich ludzi, ale mogę też pokazać Jezusa przez śpiew, zaprojektowany budynek, ugotowaną zupę, solidną nauką i pracą...Liczy się intencja – po co to robię. Jeśli świadomie robię coś, bo chcę przez to pokazać Jezusa to jest to już ewangelizacja.

         Podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw ewangelizacyjnych wiąże się z nieustannym poszukiwaniem woli Pana Boga, żeby zostawić to, co ja chcę, a szukać tego, czego rzeczywiście Pan Bóg ode mnie oczekuje. I to nie jest łatwe. W związku z tym to jest nieustanne nasłuchiwanie i wypełnianie tego, do czego Pan Bóg posyła, w określonym miejscu. Najważniejsze zadanie dla nas wszystkich, to nieustanne poszukiwanie woli Pana Boga i działanie tam, gdzie Pan nas stawia. On wchodzi w życie człowieka nie raz inaczej jak sobie zaplanowaliśmy.

         Wchodzimy z nową nadzieją w nowy rok formacyjny. Niech on będzie dla nas wszystkich doświadczaniem Bożego działania poprzez charyzmat Ruchu Światło-Życie. Jest  w nas zapewne wdzięczność Panu za czas rekolekcji wakacyjnych, dni wspólnoty i pielgrzymkę ministrantów, scholanek i oazowiczów do naszego seminarium. Pragnę podziękować wszystkim księżom moderatorom, siostrom moderatorkom i animatorom za ofiarną pomoc włożoną w przygotowanie i prowadzenie wakacyjnych oaz. Niech wiara i radość dzieci, młodzieży i dorosłych udziela się Wam w obfitości a Pan pomnaża siły i zapał do „czynienia uczniów ze wszystkich narodów”.

                                                                                 

Wychowywanie ludzi wiary – podsumowanie rekolekcji DK

W tym roku podsumowanie rekolekcji wakacyjnych Domowego Kościoła – gałęzi  rodzinnej Ruchu Światło-Życie – odbyło się 29 sierpnia w Jedlni-Letnisku. Na miejscu powitał nas bardzo serdecznie ksiądz proboszcz Andrzej Margas. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.00 pieśnią do Ducha Świętego. Po zawiązaniu wspólnoty nastąpiły relacje z piętnastodniowych oaz: I stopnia w Dąbrówce, II stopnia w Hodyszewie i III stopnia w Zakopanem oraz z kilkudniowych rekolekcji tematycznych przeprowadzonych w Mariówce i w Rudniku. Ze świadectw uczestników wynikało, że opłaciło się połączyć fizyczny odpoczynek z duchową odnową. Był to czas oczyszczenia naszych pragnień i dążeń, uporządkowania życia duchowego, nabrania mocy płynącej od Ducha Świętego. Wielu z nas zrozumiało, że blisko Boga można lepiej przeżywać swoje małżeństwo. Następnie w temat roku formacyjnego pod hasłem „Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów” wprowadził obecnych ks. Grzegorz Lipiec –  moderator Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej. Wezwał on rodziny Domowego Kościoła do świadczenia o Chrystusie w codziennym życiu, nie tylko przez organizowanie rekolekcji i akcji ewangelizacyjnych, ale także przez drobne czyny i słowa miłości wobec tych, których Bóg stawia na naszej drodze. Ważne jest, podkreślał, aby czynić to zgodnie z wolą Bożą, a nie według własnych pomysłów. Kolejnym punktem programu była refleksja nad Słowem Bożym. O godzinie 12.30 dołączył do nas pasterz naszej diecezji ks. bp Stefan Siczek, by przewodniczyć Eucharystii. W homilii nawiązał on do patronki naszego Ruchu – Niepokalanej. Biskup zwrócił uwagę, że Maryja pragnie wychowywać nas na ludzi wiary. Matka Boża czyni to nie słowami, lecz swoją wiarą, swoim przykładem. Jej zawierzenie Bogu i otwartość na ludzi, dostrzeganie ich potrzeb, ma być dla nas – uczniów  Chrystusa – wzorem  do naśladowania. Po Mszy świętej wszyscy zebrani częstowali się smacznym barszczem i smakołykami, ciesząc się swoją obecnością.  Na zakończenie biskup Stefan Siczek udzielił nam swego błogosławieństwa. Czas tych kilku wspólnie przeżytych godzin był szczególnym momentem radości, jedności i umocnienia wiary.

 

Małżeńskie zobowiązania

 

            Szczęść Boże. Rudnik 27.07-2.08 2009 r. ZOBOWIĄZANIA to czas i miejsce, jakie podarował Bóg naszemu małżeństwu i rodzinie. Postawił na naszej drodze wspaniałych ludzi, poprzez których umacnia naszą wiarę. Ludzi oddanych Bogu w posłudze dla innych.

            Zawsze radosny Ks. Maciej w czasie Mszy świętych, konferencji i nie tylko, ukazał nam, jak ważne są zobowiązania w naszym Ruchu. Już teraz wiemy, że to bardziej przywilej, niż obowiązek. Doświadczyliśmy już jako małżeństwo skutków niewypełniania zobowiazań oddalając się od Boga i jednocześnie od siebie, dzieci jakby właśnie wtedy były bardziej niegrzeczne i w pracy tak jakby inaczej... Jednak codzienny powrót do Źródła prostuje ścieżki. Ciągły kontakt z Przyjacielem, który uzdalnia do wszystkiego co dobre. Dzień bez Słowa Bożego to jak tęsknota dziecka do ojca i matki. Pan Bóg pokazał nam, że czytanie Słowa Bożego na dany dzień jest żywo związane z naszym osobistym przeżywaniem konkretnego dnia. Bóg dotyka nas, jest z nami cały czas. Będąc animatorami w kręgu tak naprawdę nie rozumieliśmy jakim skarbem w drodze do świętości naszych małżeństw są zobowiązania.

            Będąc ze wspólnotą w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku (dotychczas znaliśmy Leżajsk tylko z browarów) doznałam niesamowitego uczucia bliskości kochającej Matki – Ewa. Świadectwo jednego z uczestników rekolekcji pozwoliło mi spojrzeć w innym świetle na moje przyzwyczajenie, a może już zniewolenie – Bogdan.

            Dziękujemy Ci Panie za dar wspólnoty, za ten święty czas rekolekcji. CHWAŁA PANU!

Kserujemy nasze plany w Jego dobre ręce

            W czerwcu tego roku, w Rudniku nasza rodzina uczestniczyła w rekolekcjach „Ekonomia ducha – jak wyjść z kryzysu duchowego”, które prowadził ksiądz Paweł Gogacz.

            Był to dla naszej trójki czas spokoju, wyciszenia oraz „wyhamowania”. Czas stawianych pytań: „W którym punkcie jestem w drodze do Pana? Czy w ogóle idę w Jego kierunku? Czy chcę i umiem chodzić ścieżkami przez Niego wydeptanymi?” Do refleksji i odpowiedzi na te i podobne pytania skłaniały prelekcje księdza, który z niezwykłą sobie skromnością mówił o doświadczaniu obecności w swoim życiu Jezusa, a także łaski wiary. Najmocniej i najwyraźniej zarysowało się w nas zdanie kapłana, że wierzyć to nic innego jak oddać nasze myśli Chrystusowi, a tak po ludzku i zwyczajnie dać się poprowadzić, „przekserować” nasze plany w Jego dobre ręce, pozwolić się ponieść i powiedzieć sobie z ufnością dziecka, że to, co mnie spotyka, od Niego jest.

            Za ten krótki, ale dobry dla nas czas rekolekcji, za te słowa, które tam usłyszeliśmy, za ludzi życzliwych tam spotkanych, za ciszę i spokój w obecności przepięknej przyrody dziękujemy naszemu Bogu.

 

Spotkanie animatorów DK diecezji radomskiej

„Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów” – hasło roku było myślą przewodnią spotkania animatorów Domowego Kościoła naszej diecezji, które odbyło się 30.08.2009 r.

w WSD w Radomiu.

            Po uroczystym zapaleniu świecy i powitaniu przybyłych przez parę diecezjalną – Ewę i Tomasza Czyżów, wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności Domowego Kościoła.

W ubiegłym roku odbyło się 13 sesji rekolekcyjnych, w których wzięło udział 450 osób dorosłych i 150 dzieci (jeżeli chodzi o dzieci – od lat niespotykany wynik). W minionym roku powstało 8 nowych kręgów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż DK „odmładza się”.  W spotkaniach kręgów i rekolekcjach bierze udział coraz więcej młodych rodzin z małymi dziećmi, co jest niebywałą radością i nadzieją na „wiosnę Kościoła”.

            Po relacji Ewy i Tomka wysłuchaliśmy konferencji moderatora diecezjalnego ks. Grzegorza Lipca. Jego zapał, zaangażowanie i entuzjazm udzieliły się wszystkim zebranym. Dobrze było ponownie usłyszeć, że aby „czynić uczniów”, samemu trzeba być kompetentnym  uczniem Jezusa.

            Centralnym punktem spotkania była Msza święta, podczas której ks. dr Maciej Korczyński, nawiązując do tematu liturgii słowa – wprowadzajcie słowo w czyn – wskazał nam kierunek działania, a jednocześnie przesłanie na rozpoczynający się rok pracy formacyjnej.

            Po krótkiej agapie para diecezjalna przedstawiła terminarz spotkań i plan pracy na

I semestr 2009/2010 r., przekazując nam jednocześnie,  iż jako pary animatorskie mamy obowiązek własnym przykładem zachęcić rodziny do udziału w rejonowych Dniach Wspólnoty, rekolekcjach czy  spotkaniach diakonii. Przypomniała także o odpowiedzialności wszystkich za Ruch Światło-Życie, nie tylko od strony duchowej, ale także i materialnej. Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu rodzin udało się  w tym roku wykonać wiele prac w naszych ośrodkach (np. wymiana okien w pionkowskiej „Betanii”, budowa oczyszczalni w Dąbrówce czy ułożenie płytek w Rudniku). Są to pierwsze owoce powstałej w minionym roku inicjatywie pod nazwą „Fundusz remontowy”, która dzięki naszej ofiarności (mamy nadzieję) będzie się dynamicznie rozwijać.

            Gdy pod koniec spotkania dziękowano wszystkim za wszelkie dobro, odbijała się w nas echem myśl przypomniana przez ks. Korczyńskiego: „Człowiek jest tyle wart, ile może dać innym ze swego”.

 

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci