O nas

Diakonia ewangelizacji to ludzie, którzy formują się i modlą, mając przy tym jeden cel – pokazać innym Jezusa Chrystusa i Ewangelię. To czynni ludzie wielkiej odwagi. Jest to grupa ludzi, która nie działa w pojedynkę. Ogarniają się nawzajem modlitwą i podejmują nowe wyzwania, które stawia przed nimi Chrystus. Nasza diakonia bardzo zróżnicowana pod względem płci, wieku, wykonywanego zawodu i kierunku studiów ma jednak wspólne wartości, które wyznaje. Społeczność ta istnieje dla Boga i przez Boga, gdyż obdarowana została talentami i darami, które odkrywa na co dzień i rozwija by służyły dobru wspólnemu oraz ewangelizacji. Społeczność ta nie potrzebuje szyldu, odblasków ponieważ ich reklamą jest postawa każdego jej członka.

 

W diecezji radomskiej od początku działaliśmy pod opieką i ścisłą współpracą ks. Piotra Tuszyńskiego. Już wtedy pojawiły się pierwsze pomoce dydaktyczne skierowane do animatorów prowadzących turnusy wakacyjne. Współpracujemy również z Centralną Diakonią Ewangelizacji (na czele z moderatorem ks. S. Skonieczką). W roku 2005 w maju odbyły się w Dąbrówce rekolekcje ewangelizacyjne prowadzone przez CDE.

 

Od roku 2006 naszym moderatorem był ksiądz Artur Chruślak, który nadal wspiera nas w naszych dotychczasowych działaniach. W 2009 roku pierwszy raz został wybrany świecki odpowiedzialny diakonii - Mateusz Pindakiewicz. W roku 2012 Jego następcą został Bartosz Sałaj. Od roku 2010 funkcję moderatora diakonii pełnił ksiądz Marcin Dąbrowski. Od 2013 roku moderatorem jest ks. Daniel Glibowski.

 

Naszym stałym elementem stało się prowadzenie rekolekcji szczególnie adwentowych dla szkół (Warszawa, Zwoleń) i parafii (Skarżysko-Kamienna, Radom). Jesteśmy otwarci na potrzebę każdej grupy, która chce skorzystać z naszej pomocy. Uczestniczymy w życiu nie tylko naszej wspólnoty diecezjalnej, ale także na terenie filii oraz Polski. Reprezentujemy diecezję radomską na Oazach Jedności Diakoni Ewangelizacji, Kongresach, warsztatach z modlitwą tańcem czy kursach modlitwy wstawienniczej oraz uwielbienia. Opracowujemy metody nowej ewangelizacji. Zbieramy informacje o rekolekcjach i sposobach ewangelizacji, z których korzystają animatorzy i uczestnicy. Chcemy dbać o rozwój naszych wspólnot i pomóc każdemu kto tego potrzebuje. Dlatego struktura naszej diakoni składa się na odpowiedzialnego Diakoni Ewangelizacji oraz poszczególnych animatorów odpowiedzialnych za rejony: Kraków, Radom, Warszawa oraz Lublin. Podział ten służy pracy w małej grupie oraz uporządkowanej formacji.

 

Nas charakteryzuje służba i duża odpowiedzialność za ludzi, których napotkaliśmy na naszych drogach. Dlatego świadomi tego, że nie możemy być egoistami obojętnymi na drugiego człowieka powtarzamy słowa z Dziejów Apostolskich: "Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli”. Jeśli uważasz, że większą radość masz z dawania niż z brania, nie czekaj i podziel się tym co masz w sobie najpiękniejszego – prawdziwą wiarę. Razem będzie nam łatwiej!

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci