Formacja

„LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę Kościoła - wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii”.

 

Treść wyżej wymienionego Drogowskazu Nowego Człowieka jest szczególnie bliska członkom Diakonii Liturgicznej.

 

Pierwszym dokumentem Soboru Watykańskiego II była Konstytucja o świętej liturgii Sacrosanctum Concilium, która podaje nam definicję liturgii. Jest ona "wypełnianiem kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej przez znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny kult publiczny".

 

Z tak sformułowanej definicji wynika jasno, że liturgia jest inicjatywą samego Boga skierowaną ku człowiekowi, szczególnym momentem historii zbawienia, miejscem i przestrzenią spotkania Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Liturgia to wydarzenie łaski, w którym uobecnia się cała tajemnica paschalna Chrystusa. Jej celem jest nasze uświęcenie i uwielbienie Boga przez pozytywną odpowiedź człowieka na miłość Bożą, której tutaj szczególnie może doświadczyć.

 

Chcemy, aby wszyscy członkowie Ruchu Światło – Życie odkryli ten wyjątkowy dar Boga.
Przygotowaliśmy konspekty liturgiczne na oazy wakacyjne, które pomogą w przeprowadzeniu szkoły liturgicznej każdemu animatorowi oraz konspekty spotkań dla ministrantów w parafiach. Nieustannie formujemy się poprzez spotkania w diakonii, pogłębiamy znajomość prawa i przepisów liturgicznych, a także istotnych elementów celebracji Eucharystii i Sakramentów Świętych. Pochylamy się nad teologicznymi treściami sprawowanych misteriów.

 

Przede wszystkim jednak sami uczestniczymy w Liturgii w sposób czynny, świadomy i w pełny, a więc świadczymy o Bogu, który jest tak bliski człowiekowi, że ofiarowuje siebie za nas każdego dnia, na ołtarzach całego świata.

 

Pragniemy, abyście i Wy zachwycili się Liturgią i krok po kroku odkrywali z nami jej piękno…

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci