Przygotowania Diakonii Modlitwy do Bożego Narodzenia

13 grudnia w Duszpasterstwie Akademickim odbył się Dzień Skupienia Diakonii Modlitwy, któremu przewodniczył ks. Robert Matysiak. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą ze Słowem Bożym, dzięki któremu dowiedzieliśmy się, że tak jak Dawid, mamy swoich „Goliatów”, którzy przeszkadzają nam w relacji z Bogiem. Poznaliśmy metodę skrutacji Pisma Świętego, która doprowadziła nas do wielu ciekawych wniosków. Pamiętajmy, że pochodzimy z rodu królewskiego, dlatego powinniśmy chodzić z głową podniesioną do góry!

Punktem kulminacyjnym Dnia Skupienia była Msza Święta, podczas której ks. Robert  nawiązał do radosnego czasu oczekiwania, Adwentu. Dlaczego radosnego? Odpowiedzią na to pytanie jest zdanie: „Kolejny raz Bóg chce nas przekonać, że posyła Swojego Syna na ziemię i na śmierć z miłości do nas”.

Był to czas skupienia i modlitwy, ale również radosnego spotkania z drugim człowiekiem. I za to wszystko chwała Panu!

Zdjęcia z naszego spotkania są już dostępne w galerii

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci