Czas dla Ducha!

      Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie zaprasza Oazowiczów: animatorów, rodziny Domowego Kościoła i każdego, kto chce zatrzymać swoje spojrzenie na Jezusie ukrytym w Najświętszym Sakramencie, posłuchać Jego głosu w ciszy serca i wzmocnić swoją wiarę, na spotkania modlitewne w każdą II niedzielę miesiąca do Ośrodka Duszpasterskiego przy ul. Prusa 6 w Radomiu o godz. 1700.

      Najbliższe spotkanie już w niedzielę tj. 14 października. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na tak piękne zakończenie niedzieli i rozpoczęcie nowego tygodnia z Panem!

Centralna Diakonia Modlitwy zaprasza!

                W imieniu Centralnej Diakonii Modlitwy pragniemy zaprosić Was na zbliżające się wielkimi krokami dwa wydarzenia: Jesienną Oazę Modlitwy organizowaną przez Centralną Diakonię Modlitwy oraz Tyski Wieczór Uwielbienia.

                Jesienna Oaza Modlitwy odbędzie się w dn. 16-18.11.2012 w Warszawie w Szkole Katolickiej przy ul.Teresińskiej 9. Zaproszenie kierowane jest do osób związanych z Diecezjalnymi Diakoniami Modlitwy, zainteresowanych włączeniem się w posługę takiej diakonii w diecezji, lecz także do osób, które chcą te kilka dni spędzić z Panem Bogiem na modlitwie i spotkaniach z drugim człowiekiem.

Tyski Wieczór Uwielbienia będzie miał miejsce 20.10.2012 oczywiście w Tychach. Jest to charyzmatyczne czuwanie modlitewne, którego centrum stanowi modlitwa o uzdrowienie, duchowe jak i fizyczne.

                Po dalsze i dokładniejsze informacje zainteresowanych odsyłamy na strony: www.oaza.pl/cdm oraz   http://www.centrumduchowosci.pl/twu.php

Szkoła Animatora 21-23 września 2012

Obecni:

ksiądz Grzegorz Tęcza

siostra Anna Baćmaga

Julia Ziółko

Anna Jędrasek

Marzena Kobiałka

Magdalena Górska

 

PIĄTEK, 21 WRZEŚNIA

a) Dzień Skupienia

W tym miesiącu nasze spotkanie rozpoczęliśmy już o 13.00, aby móc wspólnie zawierzyć Panu Bogu sprawy Ruchu i rozpocząć cykl naszych spotkań z modlitwą medytacyjną, zaplanowanych na nowy rok. Zaczęliśmy więc od medytacji Słowa Bożego. Rozważaliśmy fragment z 25-tego rozdziału Ewangelii według św. Mateusza. To znana opowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych, które czekały na przyjście pana młodego. Każda z nich była spragniona jego widoku, ale dane to zostało tylko tym odpowiednio przygotowanym i zaopatrzonym w dodatkową oliwę. Przy dzieleniu się Ewangelią mówiliśmy o tym, że Pan Bóg może nadejść w każdej chwili i widzi każdy nasz dobry czyn. Musimy więc starać się, aby codzienność była prawdziwym darem i wyrazem radości z bycia chrześcijaninem. Poruszyliśmy także temat naiwności i inspirowania bliźnich do czynienia dobra, a w głosie rozlegającym się w nocy i budzącym wszystkie dziesięć panien, rozpoznaliśmy Ducha Świętego. To on czuwa nawet wtedy, kiedy my błądzimy, umacnia naszą modlitwę i jest pewnym „łącznikiem” ze Stwórcą.

Po krótkiej przerwie i pokrzepieniu się kawą, powróciliśmy do kaplicy, aby ponownie kontemplować, tym razem ikonę Zbawiciela.

Było to poprzedzone bardzo pomocnym wprowadzeniem na temat wizerunku Chrystusa. Tradycja zachodniochrześcijańska i wschodniochrześcijańska podają inne legendy odnośnie powstania niemalowanej ludzką ręką podobizny. Faktem jest jednak, że całun turyński i Mandylion pokrywają się, tworząc rysy tej samej osoby. Ikona, którą kontemplowaliśmy, nawiązuje właśnie do typu ikon związanego z Mandylionem i jest przepełniona charakterystycznymi symbolami.

Ten dzień skupienia był ubogacającym doświadczeniem modlitewnym scalającym naszą diakonię.

 

b) wieczorne spotkanie diakonii

-        świadectwa z tegorocznych rekolekcji oazowych;

-        przygotowywanie drogi krzyżowej;

-        rozdzielenie artykułów do Czeka Nas Droga tworzących cykl o kontemplacji;

 

SOBOTA, 22 WRZEŚNIA

 

-        pomysły dotyczące zakładki naszej diakonii na stronie oazowej;

-        wybór nowej odpowiedzialnej – Julki Ziółko :)

 

Chciałybyśmy, aby po kliknięciu odnośnika 'Diakonia Modlitwy' wyświetlały się ogólne informacje o naszej diakonii i kontakt do osób odpowiedzialnych.

Ponadto z lewej strony planujemy umieszczenie następujących zakładek:

Kim jesteśmy? (luźne informacje o każdym członku)

Aktualności (sprawozdania, zaproszenia na wydarzenia)

O modlitwie słów kilka (artykuły, ciekawostki)

Modlitwa – lubię to! (teksty konkretnych modlitw)

Galeria (oczywiście zdjęcia)

 

-        kontynuacja inicjatywy Banku Modlitwy;

-        comiesięczne spotkania modlitewne

Zmiana miejsca  (ul. Prusa) i plany większego rozpropagowania spotkań (główna strona oazy, facebook) na które serdecznie zapraszamy osoby spoza diakonii, a nawet spoza ruchu Światło -  Życie.

Spotkanie Diakonii Modlitwy Diecezji Radomskiej 10 grudzień 2011

Uczestnicy spotkania:

Siostra Anna Baćmaga

Ksiądz Grzegorz Tęcza

Państwo Nawrot

Anna Pacek

Julia Ziółko

Magdalena Górska

1. Rozważanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem.

Było ono oparte o fragment z Pisma Świętego ujętego z perspektywy żydowskiej (Łk 5, 17-26). Tłumaczenie zawierało niezmienione nazwy własne i w niektórych sformułowaniach różniło się od znanego nam przekładu, co rzucało zupełnie nowe światło na historię paralityka. Każdy, we wnętrzu swojego serca, miał odpowiedzieć sobie na pytania związane z jego przynależnością do diakonii modlitwy, oczekiwaniami i posługą, dawaniem z siebie. Mieliśmy postawić się w sytuacji ludzi, którzy przynieśli chorego do Jezusa mimo tłumu i przeszkód, chcąc uratować go za wszelką cenę. Ewangelia mówi: „Gdy zobaczył ich wiarę, powiedział: "Człowieku, odpuszczone są tobie twoje grzechy". Paralityka uratowała determinacja i głęboka wiara jego towarzyszy, powinniśmy więc uświadomić sobie, jak wiele możemy zdziałać, przyprowadzając ludzi do Jezusa i pozostawiając ich Jego miłosierdziu. Jak bardzo potrzebna jest nasza pomoc, utwierdzona głęboką ufnością w Bożą miłość.

 

2. Ustalenia dotyczące pracy diakonii:

- jubileuszowa nowenna, przygotowująca do pielgrzymki do Krościenka (29.09.2012). Comiesięczna modlitwa oparta na dziesięciu drogowskazach i własnej pracy nad sobą, zwracająca uwagę na relacje ja – Bóg  - drugi człowiek.

- comiesięczne modlitewne spotkania diakonii w Radomiu (druga niedziela miesiąca) – zaproszenie do modlitwy wspólnotowej także ludzi z innych diakonii a nawet spoza ruchu.

 

Szkoła Animatora 13 listopada 2011

1. Uczestniczyli:
animatorzy Diakonii Modlitwy:
Julia Ziółko
Anna Pacek
Joanna Kowalczyk
i animatorzy Diakonii Wyzwolenia


2. Co robiliśmy?
Spotkanie miało temat: Słuchać Pana we wspólnocie. Podzieliliśmy się własnym doświadczeniem dotyczącym sposobów i trudności budowania jedności w naszych wspólnotach: parafialnych studenckich i rekolekcyjnych (wakacyjnych). List Jakuba 3, 1-18 uwrażliwił nas nad naszym sposobem wyrażania się we wspólnocie i o znaczeniu komunikacji. Z radością wspominaliśmy osoby których słowa podnoszą nas na duchu. Rozmawialiśmy również o tym co nam pomaga pracować nad językiem. Na ile znamy siebie i umiemy nad sobą zapanować w różnych sytuacjach.
Do namiotu spotkania polecam każdemu niezrealizowany punkt:
Jk 4, 1-11
-Co leży u podstaw każdego konfliktu między ludźmi?
-Co chce powiedzieć autor, określając tych chrześcijan słowem „cudzołożni”?
-Co autor listu poleca czynić adresatom, jeśli chcą oni nadal pozostać wspólnotą chrześcijańską?
-Co konkretnego postanowimy by budować jedność naszych wspólnot?

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci