Szkoła Animatora 12 listopada 2011

1.Uczestniczyli:
-ksiądz Grzegorz Tęcza
-siostra Ania Baćmaga
-Julka Ziółko
-Anna pacek
-Joanna Kowalczyk
-Katarzyna Mazur

2.Co właściwie robiliśmy?
Głównie omawialiśmy wyniki ankiety, która przeprowadziliśmy w naszych diakoniach pośród animatorów. Tematem ankiety oczywiście była oś mojej modlitwy. Składała się z dwóch pytań: „O co najczęściej się modlę?” oraz „Co czuję, czego doświadczam?” Statystyki są nieubłagane. Odnosząc się do pierwszego pytania „o co najczęściej się modlę” Najwięcej osób bo aż 49 odpowiedziało: za innych Zaraz za (a jednak dużo niżej – 22) : o potrzebne łaski, w trudnych sprawach Najmniej (wg statystyki) jest modlitwy uwielbienia oraz dziękczynienia. (co wg mnie wynika jedynie ze sposobu zadania pytania. Brzmi ono bowiem „O CO najczęściej się modlę” co pewnie większość przeczytała w sposób „o co najczęściej proszę na modlitwie”. Uważam więc ze nie musi nas to przerażać.) Oprócz tego modlimy się również o: zdrowie, dary Ducha i zbawienie, za siebie, o dobra duchowe, o dobry dzień, o rozeznanie właściwej drogi, za dzieła(kościół, KWC, ruch światło-życie, nienarodzone dzieci) Drugie pytanie „co czuję, czego doświadczam?” Najwięcej osob bo 22 doświadcza spokoju i bliskości Boga Najmniej(tylko 1) miłości Oprócz tego: radości, szczęścia(17), pewności że jestem wysłuchany, zrozumiany(12), bezpieczeństwa, dobroci(9), trudności, znudzenia, rozproszenia, nic(7), uniesienie, „błogość”(5), poczucie ciepła(4), nadzieji(3), siły i mocy, że wszystko ma sens(2) Tu również nie zapominajmy że to pytanie jest dość ogólne. A nasi animatorzy kreatywni.. albo i nie.

3. Co było potem? Nie zostawiliśmy tego bez komentarza. Najpierw sami odpowiedzieliśmy sobie na te dwa pytania, ubogacając się nawzajem. Potem próbowaliśmy wyciągnąć wnioski z ankiety. Poruszyliśmy także, myślę że ciężki i długi temat „dokąd zmierza kościół”. Mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócimy.

4. Na zakończenie. Wieczorem mieliśmy całonocną adorację myślę ze każdy tego bardzo potrzebował. No a po spotkaniu spóźniliśmy się na śpiew

Szkoła Animatora 11 listopada 2011

1. Kto uczestniczył?
- s. Ania Baćmaga
- Joanna Kowalczyk
- Julia Ziółko

2. Co robiliśmy?
- Dzielenie się krótko przeżyciami po DWDD w Lublinie
- Ustalenie co będziemy robić w czasie Szkoły Animatora, w szczególności omówienie i ustalenie modlitwy uwielbienia i całonocnej adoracji z 11 na 12 listopada
- Poruszenie tematu organizowania w przyszłości Seminariów Odnowy Wiary dla różnych parafii

3. Co możemy robić? Pomysły!
- Apostolstwo - dajmy świadectwo łaski bycia w Diakonii Modlitwy.
Pokazujmy się na zewnątrz, pomagajmy na rekolekcjach w prowadzeniu i
przygotowaniu modlitw. Mówmy o banku modlitwy, SMS-ie z nieba.
- Pomoc dla diakoni komunikowania-społecznego. Pisanie artykułów do
"Czeka nas droga"
- Pamięć w modlitwie o naszych moderatorach i animatorach oraz omadlanie trwających w danym czasie rekolekcji oazowych (najbliższe- Oaza Modlitwy w Pionkach 18-20.11.2011)

Szkoła Animator 17 września 2011

1. Kto uczestniczył?

- s. Ania Baćmaga

- Joanna Kowalczyk (Biedroneczka)

- Marzena Kobiałka

- Julia Ziółko

- Ania Pacek

Gościnnie:

- Magdalena Jabłońska

- Anna Jędrasik

- Ola Tkaczyk

- Paulina Bolek

 

2. Co robiliśmy?

- Dzielenie się, świadectwa z rekolekcji wakacyjnych

- Przypomnienie o naszych mszach środowych i codziennych modlitwach

- Ustalenie co będziemy robić w nowym roku formacyjnym

 

3. Co możemy robić? Pomysły!

- Apostolstwo - dajmy świadectwo łaski bycia w Diakonii Modlitwy.

- Pokazujmy się na zewnątrz, pomagajmy na rekolekcjach w prowadzeniu i przygotowaniu modlitw.

- Mówmy o banku modlitwy, SMS-ie z nieba.

MY JESTEŚMY! POKAŻMY TO!!!

- Adopcja oaz wakacyjnych

- "Nikomu nie zabraniamy się modlić" Biedronka

- Poprowadzenie oazy modlitwy

- Pomoc dla diakoni komunikowania-społecznego. Pisanie atykułów do "Czeka nas droga"

- Pisanie do zakładki „Świadectwa”

- Przeżycie najbliższych rekolekcji 21-23 październik Tychy, 5 listopad DWDD Lublin

Szkoła Animatora 16 września 2011

1.Kto uczestniczył?

- s. Ania Baćmaga

- Joanna Kowalczyk

- Marzena Kobiałka

- Julia Ziółko

- Ania Pacek

 

2. Co robiliśmy?

Tematem naszego spotkania była:

Metoda franciszkańska rozważania Pisma Świętego

Teoria:

Franciszkańska duchowość posiada bardzo prosta metodę medytacji.
Nazywa sie ona AMOR. Co ten skrót oznacza?
AMOR to po łacinie - MIŁOŚĆ.
A - Adoracja - Postawienie sie w Bożej obecności i uwielbienie Najwyższego.
M - Medytacja - Duchowe pochylenie nad tekstem z Biblii lub jakiegoś świętego (np. "Napomnienia" - św. Franciszka ).
O - Oracja - Modlitwa do Boga w kontekście przeczytanego słowa.
R - Rezolucja - (wnioski) - praktyczne postanowienia do wykonania w życiu, będące konsekwencja spotkania z Bogiem na modlitwie. Medytacja franciszkańska jest kilkuwiekową metodą pracy duchowej, powstała w oparciu o praktykę życia świętych franciszkanów - Bonawentury i Piotra z Alkantary. Jest prosta, opiera się ona na kilku punktach.

Praktyka:

1.Przygotowanie: w przeddzień (wieczorem?)

-Przygotuj temat, skieruj nań umysł i serce.

2.Czytanie:

- Czytaj wolno i uważnie wybrany tekst, aby pobudzić myśli i uczucia.

3.Rozważanie:

- Pogłębiaj dany temat.

- Zadaj sobie różne pytania.

- Staraj się wyciągnąć wnioski dotyczące zmian we własnym życiu.

4.Dziękczynienie:

- Rozmyślaj co Bóg czyni dla Ciebie.

- Rozpalaj serce w dziękczynieniu za konkretne znaki Jego działania.

- Uwielbiaj Boga za Jego łaskę.

5.Ofiarowanie siebie:

- Powierz Panu całego Siebie, wszystkie wymiary życia, działalności, wszystkie relacje z innymi ludźmi.

6.Prośby:

- Pros o wytrwanie w otrzymanej łasce.

- Módl się w intencji Kościoła i wszystkich tych, których chcesz polecić Bogu

Więcej:

http://kskrzysztof.blog.onet.pl/Medytacja-franciszkanska,2,ID52735554,n

http://forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=962&sid=2d7f6ff23b1dc3de6958811d008d5b45

Metodę tę zastosowaliśmy następnego dnia na wieczornej Adoracji.

Spotkanie 13 marzec 2011

Spotkanie odbyło się na rekolekcjach ewangelizacyjnych w Dąbrówce.

 

Obecni:

  • Marzena Kobiałka
  • Jadwiga  Węgrzecka
  • Joanna Kowalczyk

Spotkanie było bardzo krótkie bo około 35-minutowe. Na początku przedstawiłam pokrótce Diakonię Modlitwy. Następnie korzystaliśmy z zaleceń z „góry” i rozważaliśmy fragment Mt 5, 39-42 – jaka powinna być miłość chrześcijanina, skąd brać siłę do takiej miłości. I odpowiadaliśmy sobie na pytania: Czym jest diakonia dla animatora?, czym jest moja diakonia?, jak diakonia wpływa, a jak może wpływać na moje życie?, jak diakonia, w której posługuje, może wpływać na życie mojej parafii, czy wspólnoty?

Krótkie wnioski z tej części spotkania to: Diakonia jest dla nas darem, łaską. Talentem – którego warto rozwijać, krzyżem – co jest zarazem dobrem i cierpieniem,  sposobem rozwoju duchowości, wzrastaniem w charyzmacie. Diakonia wpływa diametralnie na nasze życie. Wzrastamy duchowo, pomagamy innym, czujemy się potrzebni, doświadczamy łask, nabieramy doświadczeń. Następnie omówiliśmy to co wyżej czyli w szczególności najbliższe działania Diakonii Modlitwy. Przekazałam materiały do modlitwy przedłużonej „Wiara i Miłość”. Wszelkie materiały zostały  w ciągu kilku dni dostarczone wszystkim członkom Diakonii Modlitwy.

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci