Spotkanie 14 marzec 2009

Ks. Grzegorz Tęcza

Joanna Kowalczyk

Joanna Sokołowska

 

     Tematem drugiego spotkania było rozważanie nad pracą Diakonii Modlitwy w następnym roku formacyjnym a w szczególności październik 2009 - czerwiec 2010. Przez ten czas chcemy w sposób szczególny podjąć modlitwę za księży, gdyż zauważona została potrzeba kapłanów wspierających wszystkie wspólnoty, koła, kręgi w „Czynieniu uczniów ze wszystkich narodów”.

 

Planowana forma modlitwy wygląda następująco:

Tematy miesięczne oparte na fragmentach Pisma Świętego

Październik -Powołanie uczniów

Listopad - Wybranie -Ty jesteś Piotr

Grudzień - Spór o pierwszeństwo

Styczeń – Góra Tabor

Luty – Zapowiedź męki

Marzec - Ogród oliwny

Kwiecień – Testament z Krzyża

Maj – Czy miłujesz mnie więcej?

Czerwiec – Posłanie

 

     Planowane jest opracowanie kalendarza 9-miesięcznego, w którym każdy z członków Ruchu Światło-Życie, bądź wspólnota obejmie dziełem określony okres czasu (dzień, tydzień). Dzieło to polegać będzie nad pracą nad przysłanymi od Diakonii Modlitwy materiałami i dobrowolnym dołączonym własnym postanowieniem do tego dnia, tygodnia. Materiały do medytacji jakie ma rozsyłać diakonia do poszczególnych wspólnot bądź osób będą zawierać : temat miesiąca, intencję, tekst z Pisma Świętego do rozważania, komentarz do tekstu, pytania do tekstu,  modlitwę, oraz zachęcenie lub próbę podpowiedzi do formy dzieła dobrowolnego.

     Forma medytacji

 1. Przygotowanie dalsze – dzień wcześniej zapoznanie się z tematem, tekstem do rozważania, wyznaczenie punktów do rozważania, zastanowienie nad konkretną prośbą, konkretnym problemem

 2. Przygotowanie bliższe – przygotowanie do medytacji ( postawienie się przed Panem i prośba o dobra medytację)

 3. Modlitwa, rozważanie, medytacja – zatrzymanie się nad poszczególnym sposobem rozważania tekstu. ( 1. wyobrażenie-czas, miejsce, osoby we fragmencie; 2. zrozumienie-czego uczy, o co chodzi we fragmencie; 3.odniesieniedo siebie- postawienie siebie wśród postaci w przeszłości i wśród ludzi dziś)

 4. Zatrzymanie-wnioski i postanowienia (konkretne), trwanie w słowie-modlitwa dziękczynna

 5. Po medytacji – rachunek sumienia z medytacji, zanotowanie myśli i wniosków

 6. *Przesłanie do członka Diakonii Modlitwy notatki z myśli wniosków, dzieła, pracy dla stworzenia wielkiej księgi dzieła –dla dziękczynienia po zakończeniu nowenny i radości nad jej owocami.

     Prosimy serdecznie wszystkich z Diakonii Modlitwy, oraz inne osoby z Ruchu Światło-Życie o komentarz na temat nowo powstałego pomysłu nowenny 9- miesięcznej. Prosimy o pomysły i pomoc w jej wprowadzenie w życie, oraz osobiste rozważenie nad podjęciem trudu zaangażowania w nowennę przez zdeklarowanie się co do konkretnego dnia podjęcia modlitwy za księży ( formę zgłoszenia podamy już niedługo, po organizacji kalendarza nowenny na stronie oazy, zgłoszenia najprawdopodobniej będą przyjmowane do 15 września 2009, mimo wszystko już teraz prosimy o zastanowienie nad zaangażowaniem w to dzieło). 

 
 

Namiot spotkania

Łk 15, 11-32

 1. Stajemy w obecności Pana by rozważać Jego Słowo. Pomódlmy się do Ducha Świętego o prawidłowe rozeznanie Jego woli.

 2. Pieśń do Ducha Świętego, modlitwa do Ducha Świętego

 3. Dzisiejszy nasz namiot spotkania podzielimy na 4 etapy (wyobrażenie, zrozumienie, odniesienie do siebie, zatrzymanie nad słowem)

 4. Przeczytanie tekstu Łk 15, 11-32

 5. WYOBRAŻENIE. Na początku spróbujmy sobie wyobrazić przedstawiona sytuację. Przypowieść ukazuje nam rodzinę. Ojca i dwóch synów. Gdzie mieszkają? W jakich warunkach? Czym się zajmują? Jakie panują między nimi relacje?                            Zastanówmy się nad historia młodszego syna. Jak wygląda jego Zycie po odejściu od ojca? Co postanawia? Jak wygląda jego spotkanie z ojcem? Jak reaguje na t starszy syn?

 6. ZROZUMIENIE. Spójrzmy na ten fragment głębiej. Kim jest ojciec? Kim jest marnotrawny syn? Dlaczego ojciec przebacza synowi? Jaka jest miłość ojca? Czym spowodowana jest zazdrość starszego syna?

 7. ODNIESIENIE DO SIEBIE. Na czyim miejscu możemy się postawić? Czy na miejscu przebaczającego ojca? Czy na miejscu marnotrawnego syna? Czy starszego brata , który nie rozumie postępowania ojca? Jak przedstawiona sytuacja odnosi się do mojego życia? Czy w moi życiu też zdarzają się takie sytuacje?

 8. ZATRZYMANIE. Zatrzymajmy się jeszcze raz nad podanym fragmentem. Spróbujmy wyciągnąć wnioski. Zastanówmy się jak możemy wcielić ja w nasza posługę animatorską? Jak możemy je zastosować w roku czynienia uczniów?

 9. Można cos zanucić ( znaczy zaśpiewać)

Spotkanie 13 marzec 2009

Ks. Bolesław Mikrut

Joanna Kowalczyk

Joanna Sokołowska 

        Nasze spotkanie rozpoczęliśmy jak zwykle modlitwą ogarniającą cały Ruch Światło- Życie jego doczesne potrzeby i troski.(Modlitwa II Nieszporami o Najświętszej Maryi Pannie) Następnie podzieliliśmy się naszymi świadectwami życia modlitewnego od ostatniego czasu. Nasze spotkanie oparliśmy o fragment modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu Mt 26 36-46. oraz nad tekstem Mt 6, 1-18 dotyczącym modlitwy jałmużny i postu. Rozważaliśmy swoje postanowienia wielkopostne i ich znaczenie w naszym trwaniu przy Jezusie w Wielkim Poście. Pochyliliśmy się w sposób wyjątkowy nad modlitwą wspólnotową, przeżywaniem we wspólnocie Mszy Świętej. Zauważyliśmy jak wielką moc mają posty wspólnotowe, jak dają nam ogromną motywację i siłę do działania.
 
 Prośba o korzystanie z BANKU MODLITWY 

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje modlitwy, prześlij swą prośbę do osób z Diakonii Modlitwy, lub bezpośrednio na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tym sposobem nasza modlitwa wspiera cały Ruch , a przede wszystkim tych którzy jej najbardziej potrzebują… 

Spotkanie 22 listopad 2008

al. Łukasz Białas

Joanna Kowalczyk

Katarzyna Golińska

 

Tematem drugiego spotkania było zewnętrzne uwarunkowania modlitwy. Podzieliliśmy je na trzy aspekty: czas, miejsce i ciało..

Czas… Ważne jest spinanie dnia modlitwą. Rozpoczęcie dnia od porannej modlitwy sprawia iż inaczej patrzymy na świat który nas otacza. Co do czasu zwróciliśmy uwagę na to iż  „Bóg ma zawsze na nas czas…” nie ma takiego momentu w którym odwrócił by się do nas plecami i przestał nas słuchać. Zwróciliśmy uwagę na zależność systematycznej modlitwy od naszego trybu życia i zapracowania. Rozważaliśmy zewnętrzne a wewnętrzne poświęcenie czasu Bogu.  Mówimy że jesteśmy na Mszy Świętej przez całą godzinę a ile tak naprawdę czasu podczas Eucharystii poświęciliśmy na osobisty kontakt z Bogiem? Na ile jesteśmy świadomi tej doniosłej siły?

 

Spotkanie 21 listopad 2008

Ks. Bolesław Mikrut

Państwo Barbara i Kazimierz Nawrot

Joanna Kowalczyk

Katarzyna Golińska

Katarzyna Szczęsna

Katarzyna Połeć 
 
 
       Nasze spotkanie rozpoczęliśmy jak zwykle modlitwą ogarniającą cały Ruch Światło- Życie jego doczesne potrzeby i troski.(Modlitwa II Nieszporami o Najświętszej Maryi Pannie)
      Następnie podzieliliśmy się naszymi świadectwami życia modlitewnego od ostatniego czasu. Nasze spotkanie oparliśmy o kilku życiorysach i tekstach katolickich z ostatnich czasów tj. „List o modlitwie” Bruno Forte. (http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/list_o_modlitwe.html), który polecam wszystkim.
      Następnie rozważaliśmy fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego Benedykta XVI. Mówi on nam że „ Prawdziwa modlitwa jest motorem świata, ponieważ otwiera go na Boga. Dlatego bez modlitwy nie ma nadziei, lecz pozostaje tylko złudzenie”. Rozważaliśmy również życie modlitewne dwojga świętych: święta Teresa Benedykta od Krzyża ( Edyta Stein) oraz świętego Maksymiliana Marii Kolbe – jako wspaniałych świadków czerpania nadziei z możliwości obcowania z Panem w modlitwie. 
 
 Prośba o korzystanie z BANKU MODLITWY 

Gdy Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje modlitwy, prześlij swą prośbę do osób z Diakonii Modlitwy, lub bezpośrednio na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Tym sposobem nasza modlitwa wspiera cały Ruch , a przede wszystkim tych którzy jej najbardziej potrzebują… 

Spotkanie dn. 21-23. 09. 07

W spotkaniu udział wzięli: Justyna Błaszczyk, Ania Stępnikowska, ks. Grzegorz Tęcza, oraz w sobotę młodsi animatorzy, przyglądający się pracy poszczególnych diakonii: Asia Szymańska, Kasia Jamka i Tomek Jagiełło.

 

 

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci