O nas

"Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać - oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi" 

św. Jan Paweł

Poprzez posługę w Diakonii pragniemy realizować słowa ks. Franciszka Blachnickiego o przyjęciu postawy "posiadania siebie w dawaniu siebie". Inspiracją do  naszej posłudze są powyższe słowa św. Jana Pawła II. Jako Diakonia Życia chcemy oddać się służbie życiu, jego obronie oraz ukazywać jego piękno poprzez:

  • podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
  • udział w Marszu Życia 25 marca,
  • spotkania w domu dziecka,
  • przygotowanie Szlachetnej Paczki

dodatkowo:

  • pogłębianie wiedzy na temat obrony życia oraz chrześcijańskiej wizji małżeństwa i rodziny
  • codzienną modlitwę za diakonię, jej członków i podejmowane dzieła,
  • monitorowanie aktualnych problemów związanych z tematyką życia,
  • zaangażowanie w przygotowywanie konspektów oraz artykułów do czasopisma „Czeka nas droga”

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci