W czasie rekolekcji poruszyliśmy wiele ważnych kwestii. Oprócz ewangelizacji pojawił się temat modlitwy wstawienniczej, o której opowiadały nam siostry ze wspólnoty Galilea oraz temat swoistego rachunku sumienia w oparciu o 10 Drogowskazów ku Dojrzałości Chrześcijańskiej. Pomógł on nam poczynić głębszy wzgląd na naszą posługę w Ruchu czy w Diakonii, a także na relację z naszym Panem. Członkowie, kandydaci i sympatycy Diakonii spędzili owocnie ten weekend ucząc się także istoty uwielbienia Boga, tym samym praktykując ją w wieczornej adoracji. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas!

Dzieje się:


22.09-24.09 SA
29.09-1.10 OM ODB
13.10-15.10 OM ONŻ
27.10-29.10 OM OND

Więcej terminów: KALENDARZ

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

Najnowszy numer
naszego miesięcznika

W sieci