W czasie rekolekcji poruszyliśmy wiele ważnych kwestii. Oprócz ewangelizacji pojawił się temat modlitwy wstawienniczej, o której opowiadały nam siostry ze wspólnoty Galilea oraz temat swoistego rachunku sumienia w oparciu o 10 Drogowskazów ku Dojrzałości Chrześcijańskiej. Pomógł on nam poczynić głębszy wzgląd na naszą posługę w Ruchu czy w Diakonii, a także na relację z naszym Panem. Członkowie, kandydaci i sympatycy Diakonii spędzili owocnie ten weekend ucząc się także istoty uwielbienia Boga, tym samym praktykując ją w wieczornej adoracji. Bogu niech będą dzięki za ten błogosławiony czas!

Dzieje się:


12.01 -21.01 KODA
20.01. Opłatek animatorów

26.01- 30.01 ORD

Więcej terminów: KALENDARZ

Oazy Wakacyjne

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

Najnowszy numer
naszego miesięcznika

W sieci