Księża Jezuici proponują nam bardzo ciekawą formę 5-dniowych rekolekcji połączoną z ćwiczeniami duchowymi. Pozwalają one na pogłębienie swojego życia wewnętrznego. Składają się one z 4 etapów (zwanych tygodniami), każdy z nich to osobne dni skupienia.

 

Wstępnym etapem tego cyklu rekolekcji jest tzw. Fundament. Są to pięciodniowe rekolekcje mające na celu naukę przedłużonej modlitwy medytacyjnej opartej na Słowie Bożym.

 

Każda osoba uczestnicząca w rekolekcjach oprócz indywidualnej modlitwy prowadzi codzienną rozmowę ze swoim kierownikiem duchowym. Istotnym elementem Ćwiczeń Duchowych jest milczenie, które trwa przez całe 5 dni.

 

Program dnia zawiera:

  • dwa wprowadzenia do modlitwy
  • cztery medytacje odprawiane indywidualnie
  • konferencję tematyczną
  • Eucharystię
  • rachunek sumienia
  • rozmowę z kierownikiem duchowym

 


Termin:

16-21.03.2010

 

Dokładne informacje na temat marcowych rekolekcji znajdziesz tu: 

Rekolekcje FUNDAMENT

 

A jeśli jesteś zdecydowany nie czekaj, zapisz się teraz!

=> Formularz zgłoszeniowy

 

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci