Historia

 

 

Diakonia komunikowania społecznego jednoczy członków i uczestników Ruchu Światło-Życie zajmujących się przekazem informacji. Jest diakonią pomocniczą diakonii jedności tzn. jej podporządkowaną.

W zamyśle założyciela Ruchu, ks. Franciszka Blachnickiego „diakonia środków przekazu” miała wykorzystywać dla Ruchu inne niż druk środki komunikacji społecznej (film, radio, telewizja, kasety, przezrocza). Nazwa diakonii została zmieniona na „diakonia komunikowania społecznego” w maju 2001 r. na szczeblu centralnym. Można też spotkać się z nazwą „diakonia mass mediów” (DMM).

Ze względu na wzrost znaczenia Internetu jako narzędzia przekazywania informacji diakonia komunikowania społecznego stara się wykorzystywać także to narzędzie dla dobra Ruchu Światło-Życie.

 

DKS w diecezji radomskiej istnieje od 2006 r. Diakonia zajmuje się utrzymaniem, modernizacją i uaktualnianiem diecezjalnego serwisu www Ruchu, koordynacją pracy redaktorów systemu newsów, a także realizacją innych projektów informatycznych.

 

Masz uwagi, pytania lub propozycje - skontaktuj się z nami

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci