Zapraszamy - pomagamy!

MUZYCZNY ZESTAW LITURGICZNY to cykl przygotowany z myślą o osobach podejmujących muzyczną posługę w parafiach i kochających liturgię. Stoicie w scholi, trzymacie instrumenty, gracie w Kościołach... Z Muzycznego Zestawu dowiecie się, jak z punktu widzenia scholi prawdziwie przeżyć i zrozumieć Mszę Świętą. Opiszemy dla Was krok po kroku każdą jej część, w której schola ma swój muzyczny udział.

Między innymi:
- jakie pieśni dobierać na poszczególne momenty Eucharystii? 
- jak je wykonywać, żeby uniknąć trudów / kiczu / nieliturgiczności (która najbardziej nas boli)?
- co nieco o częściach stałych (hmm, a co to takiego?)
- o tym, kiedy schola może śpiewać, a czasem nawet o tym nie wie.

Zaglądajcie tu, a - z Bożą pomocą - uda się jeszcze bardziej podnieść poziom posługi muzycznej w Waszych parafiach. 

Zapraszamy i zachęcamy!

Share

Pieśń na wejście

Na początek wspólnie przyjrzymy się PIEŚNI NA WEJŚCIE.
Wszystkie zawarte tu treści są oparte na Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego, więc możecie na nich polegać.

Pieśń na wejście wykonuje się w postawie stojącej. Rozpoczyna się ją, kiedy kapłan z asystą procesyjnie udaje się do ołtarza i kończy, kiedy celebrans zajmie miejsce przewodniczenia (ambona lub inne widoczne miejsce). 

Śpiew na wejście ma za zadanie:
- zapoczątkować celebrację liturgiczną,
- pogłębić jedność zgromadzonych,
- skierować myśl wiernych na tajemnice, okres liturgiczny lub przeżywane danego dnia święto,
- towarzyszyć procesji kapłana i asysty.

Co to znaczy, że wspomniana pieśń ZAPOCZĄTKOWUJE CELEBRACJĘ LITURGICZNĄ? 

Chodzi o to, że ma być "mocnym akcentem" na początek, dlatego śpiew ten warto zacząć jeszcze chwilę przed wyjściem celebransa i asysty. Polecane jest odśpiewanie nie tylko jednej, ale kilku zwrotek pieśni, która jest DOBRZE ZNANA WSZYSTKIM WIERNYM.

Dlaczego pieśń na wejście POGŁĘBIA JEDNOŚĆ ZGROMADZONYCH?

To proste - ma ona uświadomić zebranym, że tworzą wspólnotę wokół ołtarza Chrystusowego, a Ofiara, która się na nim dokona, nie jest sprawą samego kapłana lub ministrantów stojących najbliżej, ale wszystkich braci i sióstr w wierze. Nic tak przecież nie jednoczy jak przekonanie, że ten bliźni stojący obok mnie na Mszy św. ma tak samo jak i ja serce przepełnione miłością do Boga i do człowieka, i że w każdej chwili mogę na niego liczyć. Śpiewając tę samą pieśń, najczytelniej wyrażamy jedność uczuć i jednomyślność z innymi.

Ponieważ śpiew na Wejście ma skierować myśl wiernych na tajemnicę okresu liturgicznego lub święta, to NIE MOŻE BYĆ NIM ŚPIEW PRZYPADKOWY. Konieczny jest zatem odpowiedni dobór pieśni z uwzględnieniem TEKSTU

Przebogate misterium Chrystusa, każde święto i każdy okres roku liturgicznego pozwala nam przeżywać w różny sposób i w różnym aspekcie, a zadaniem pieśni na wejście jest właśnie WPROWADZENIE WIERNYCH WTAJEMNICĘ, która na ich oczach dokonuje się. Jedno i to samo misterium Odkupienia inaczej przeżywamy w Adwencie, inaczej w okresie Bożego Narodzenia, w Wielkim Poście, czy w okresie wielkanocnym. 

Jednym słowem - w Wielkim Poście nie zaśpiewamy "Ach, ubogi żłobie", a w okresie wielkanocnym "Ludu, mój ludu". TRZEBA MIEĆ WYCZUCIE, wczytać się w TEKST PIEŚNI i po prostu MYŚLEĆ.

Share

Pieśń na przygotowanie darów

Wykonywanie tej pieśni rozpoczyna się po Modlitwie powszechnej. Jeśli odbywa się uroczysta procesja z darami przez środek kościoła, śpiew trwa przynajmniej do chwili złożenia darów na ołtarzu.

Według Instrukcji Musicam sacram (nr 32) śpiew ten powinien zgadzać się treściowo
z obrzędem Przygotowania darów ze świętem przypadającym w danym dniu lub
z okresem liturgicznym
.


Ale co to znaczy dla scholi, chóru czy  organisty?

Obrzęd złożenia darów ma nie tylko przygotować materialne dary do złożenia właściwej ofiary, ale także ma uzdolnić uczestniczących do ochotnego ofiarowania siebie i swoich intencji Bogu w łączności z Jezusem Chrystusem, dzięki mocy Ducha Świętego.

Niezawodnym sprawdzianem naszej gotowości do oddania się Bogu jest gotowość do ofiarowania siebie bliźnim, czyli autentyczna miłość bliźniego. Zatem, całą bogatą treść teologiczną Przygotowania darów, można zamknąć w tym jednym słowie:
m i ł o ś ć. Ponieważ pieśń na Przygotowanie darów powinna się zgadzać treściowo z tym obrzędem, dlatego należy tutaj śpiewać wszystkie pieśni o miłości Boga i bliźniego

W uroczystości, w święta, we wspomnienia, na Przygotowanie darów można śpiewać pieśni mające jako temat tajemnicę dnia. I tak, w święta maryjne, będą to pieśni o Matce Bożej, a w inne święta; pieśni o świętych (o św. Józefie, o św. Stanisławie Kostce ku czci świętych Aniołów, itp.), względnie o poszczególnych Osobach Trójcy Przenajświętszej.

Podczas liturgii spotykamy się czasem z odczytywaniem przez kapłana odpowiedniej antyfony zastępującej pieśń na przygotowanie darów. Te kilka zdań odpowiada przeżywanemu okresowi liturgicznemu. Stąd też w okresie adwentowym można tutaj śpiewać pieśni adwentowe, w okresie Bożego Narodzenia kolędy,
w okresie Zmartwychwstania Pańskiego pieśni wielkanocne, itd
.

W czasie wykonywania tej pieśni obowiązuje postawa siedząca. 

Share

Pieśń na procesję komunijną

 

Co niedziela ta sama pieśń, którą wszyscy znają na pamięć czy może solo organisty? Czym naprawdę jest - powinna być - pieśń na Komunię świętą?


Śpiew ten rozpoczyna się zaraz po słowach: Oto Baranek Boży... Panie nie jestem godzien..., gdy kapłan przyjmuje Komunię św. a trwa przez cały czas dzielenia między wiernych Ciała Pańskiego.


Śpiew na Komunię św. spełnia trzy funkcje:

- przez jedność głosów ma okazać duchową wspólnotę komunikujących,

- ma wyrazić „radość serca”,

- nadać charakter bardziej braterski procesji tych, którzy przystępują do Komunii św.Łączność z Chrystusem Eucharystycznym dokonuje się we wspólnocie. Jeden i ten sam Chrystus, gdy przyjdzie do serc wiernych, łącząc ich jeszcze bardziej ze Sobą, dokona pogłębienia jedności pomiędzy nimi. Czy to nie wspaniałe? Dlatego śpiew ludzi będących we wspólnocie wyraża głęboką radość. Przecież nic wspanialszego nie może spotkać człowieka! Ponadto wspólny śpiew, pogłębiający braterstwo, daje poczucie, że wszyscy zmierzają do jednego Stołu, ożywieni jednym Duchem.

Z tych powodów dobrze jest, gdy pieśń na procesję komunijną znają wszyscy wierni. Oprócz tego powinna ona mieć charakter nie adoracyjny, lecz eucharystyczny, słowem: należy w słowach pieśni wyrażać pragnienie posilenia się Ciałem i Krwią Chrystusa jako Pokarmem w drodze do Ojca.


Śpiew w tym momencie Mszy św. bardzo wymownie nawiązuje do Liturgii Słowa. Jeżeli pieśń będzie dopasowana do Ewangelii, przywoła na myśl to, że Jezus nie tylko poucza - dając Siebie samego, przede wszystkim umacnia człowieka w realizowaniu ewangelicznych wymagań.

Kiedy można zakończyć pieśń na Komunię św.?

Najlepiej zrobić to przed puryfikacją, zwłaszcza, jeśli będzie jeszcze śpiew na dziękczynienie. Daje to wszystkim wiernym, także tym, którzy przyjęli Jezusa jako ostatni, okazję do osobistej rozmowy z Panem.

 

Share

Pieśń na uwielbienie i dziękczynienie

Opowieść o tej pieśni rozpocznijmy cytatem z OWMRu:

„Po zakończeniu rozdzielania Komunii św., kapłan i wierni mogą przez pewien czas modlić się w sercu swoim. Wedle uznania, całe zgromadzenie może także wykonać hymn, psalm lub inny śpiew pochwalny" (OWMR, p. 56).

Przyznajmy się sami przed sobą, że, pomimo długiego stażu za kontuarem lub przy mikrofonie, czasem nie odróżniamy dziękczynienia i uwielbienia. Stąd rozbieżności w nazewnictwie pieśni na moment po Komunii św. Dziękczynienie odbywa się w sercu każdej osoby sakramentalnie zjednoczonej z Chrystusem, może przyjąć formę ciszy. Uwielbienie następuje potem i jest wyrażone we wspólnym odśpiewaniu bądź odmówieniu hymnów, pieśni opartych na psalmach bądź pieśni uwielbienia.

Co zatem śpiewać, a co nie?

Zacznijmy od tego, że uwielbienie to nie adoracja - to nie osobiste spotkanie z Chrystusem, na które czas był zaraz po przyjęciu Komunii św. To raczej "uwielbienie Boga Ojca i złożenie Mu dziękczynienia za pośrednictwem Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie". Dlatego unikamy pieśni o Najświętszym Sakramencie.

Zdecydowanie lepiej jest wykonać kantyk maryjny "Wielbi dusza moja Pana" lub kantyk Zachariasza "Błogosławiony Pan, Bóg Izraela". Warto sięgać do pieśni opartych na psalmach, które stanowią przebogatą inspirację. Odpowiednie będą też te śpiewy, których treścią jest wychwalanie Bożego majestatu, np. "Czego chcesz od nas, Panie" lub "Dziękujemy Ci, Ojcze nasz".

A teraz najważniejsze: CO WZIĄĆ POD UWAGĘ, DOBIERAJĄC ŚPIEW NA UWIELBIENIE?

- okres roku liturgicznego (np. w Wielkim Poście nie zaśpiewamy słowa "Alleluja", choćby do najpiękniejszej melodii),

- charakter uroczystości czy święta (czy jest to np. dzień poświęcony Maryi),

- możliwości uczestniczących w Najświętszej Ofierze (mierzmy siły na zamiary),

- treść czytań z danego dnia,

- wydarzenia z życia wspólnoty lokalnej i całego Kościoła (np. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego zazwyczaj brzmi uroczysty hymn "Ciebie, Boga, wysławiamy").

Share

Więcej artykułów…

  1. Pieśń na rozesłanie

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci