Oaza Modlitwy - 16-18.02.2018

Oazę Modlitwy rozpoczęliśmy Mszą Świętą. Ks. Karol Kostecki w homilii mówił o poszukiwaniu i pytaniu o Pana Boga, a całemu kazaniu towarzyszył cytat: "Kto szuka Boga już Go znalazł". Później odbyła się Droga Krzyżowa Dziecka Nienarodzonego. Diakonia Życia postarała się pokazać nam życie dzieci od samego poczęcia. Podczas tego punktu wspomnieli również o Duchowej Adopcji dziecka poczętego, a deklaracje o jej podjęciu można było złożyć podczas niedzielnej Eucharystii w procesji z darami.

Sobotę zaczęliśmy jutrznią, w której kleryk Przemek powiedział nam jak powinien dobrze odbywać się sakrament pokuty. Również tego samego dnia odbył się panel zatytułowany "Ja to nic, ale Ja i Bóg to wszystko". Bliźniaczki uczestniczki, zaręczeni animatorzy i alumn Przemek opowiadali jak Pan Bóg działa w ich życiu.
Spotkania w grupach dały nam świadomość o najważniejszym darze jaki otrzymujemy za darmo, o Łasce Bożej!
W trakcie Mszy Świętej kazanie skierował do nas ksiądz moderator. W swej akcji kaznodziejskiej opierał się na słowach założyciela Ruchu, sługi Bożego Franciszka Blachnickiego, który mówił "wszystko działa Bóg, a zarazem wszystko działam ja".
Po południu obejrzeliśmy film "Ukryte piękno", a animatorzy po skończonym seansie otworzyli  nam oczy na to, że w każdym człowieku kryje się owe ukryte piękno.
Dzień wyjazdu inaugurowała jutrznia, kiedy to drugi z naszych alumnów, Tomek mówił o kierownictwie duchowym. Następnie odbyły się spotkania z animatorami, które połączyły treści przekazane nam przez księży kleryków, rozmawialiśmy o spowiedzi i kierownictwie duchowym.
Niedzielę zwieńczyliśmy Mszą Świętą. Ksiądz moderator dał nam ważną wskazówkę: w naszym życiu będzie jeden dzień radości i czterdzieści dni postu i tak na zmianę, lecz właśnie te dni postu, dni na pustyni, trzeba oddawać Bogu, spędzać je z Nim.
Później przyszedł czas na pożegnania, namawiając jedni drugich na kolejną Oazę Modlitwy.
 

Share

Adresy ośrodków

Bank Modlitwy

Czeka Nas Droga

W sieci